Revitalizace vodních toků

Kategorie: Technické - ostatní, Vodní hospodářství, Přírodní - ostatní

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na revitalizaci vodních toků. Popisuje nejen klasickou a moderní koncepci odvodnění stokové soustavy a systémy uspořádání stokových sítí, ale také monitoring stokových sítí či hydrauliku stokových sítí. Dále se zaměřuje na technické podmínky navrhování stok, strategie ochrany vodních toků nebo množství a složení písku. Nakonec popisuje podstatu biologického čištění odpadních vod, princip nitrifikace a denitrifikace a systémy biomasou přisedlou, skrápěné biologické kolony a anaerobní čištění odpadních vod.

Obsah

1.
Klasická a moderní koncepce odvodnění stokové soustavy a systémy
uspořádání stokových sítí
2.
Alternativní způsoby odvádění odpadních vod
3.
Monitoring stokových sítí
4.
Déšť a dešťová data, dešťový odtok z urbanizovaných ploch
5.
Hydraulika stokových sítí, odlehčovací komory
6.
Generely odvodnění urbanizovaných území
7.
Technické podmínky navrhování stok
8.
Materiál stokových sítí
9.
Objekty na stokové síti
10.
Strategie ochrany vodních toků
11.
Užívání retence a infiltrace dešťových vod
12.
Znečišťující látky, složení a vlastnosti odpadních vod, dimenzování ČOV a MČOV
13.
Česle, síta, rozmělňovače shrabků, množství shrabků, lisování a odklízení shrabků
14.
Množství a složení písku,funkce a typy lapáků písku,flotace,lapáky tuků a olejů a plovoucích nečistot
15.
Typy usazovacích nádrží, účinnost usazovacích nádrží šťěrbinové nádrže a septiky
16.
Podstata biologického čištění odpadních vod,vliv základních faktorů na proces biologického čištění základní technologické modifikace aktivace
17.
Přestup kyslíku potřeba kyslíku oxygenační kapacita,mechanické aerátory, pneumatické aerátory dosazovací nádrže, funkce, návrh
18.
Princip nitrifikace a denitrifikace, modifikace nitrifikačně- denitrifikačního procesu
19.
ChemSystémy biomasou přisedlou, skrápěné biologické kolony, rotační
biokontaktoryické odstraňování fosforu, biologické odstraňování fosforu
20.
Systémy biomasou přisedlou, skrápěné biologické kolony, rotační
biokontaktory
21.
Zdroje, množství a složení kalů, zahušťování kalů, stabilizace čistírenských kalů, odvodňování kalů, finální likvidace kalů
22.
Anaerobní čištění odpadních vod, typy anaerobních reaktorů

Úryvek

"22) Anaerobní čištění odpadních vod, typy anaerobních reaktorů.

celý proces anaerobního rozkladu organických látek za tvorby methanu a oxidu uhličitého, pokud probíhá řízeně , se nazývá methanizace
etapy rozkladu:
acidogeneze => acetogeneze => methanogeneze
- jde o rozklad biopolymerů na jednodušší monomery působením extracelulárních enzymů – složitých látek na jednodušší.
Acidogeneze:
Biopolymery se rozkládají pomocí hydrolýzy (účast vody), za její přítomnosti nastává fermentace = fermentační stupeň = acidogeneze. Fermentace se týká především mastných sloučenin – kys.octová, propionová a máselná, vedle too je produkován vodík.
Acetogeneze:
Následuje po acidogenezi – rozkládají se produkty acidogeneze – za tvorby kys.octové, rovněž je produkován vodík – za přítomnosti fakultativně aerobních baktérií.
Methanogeneze:
Poslední faze – poslední rozklad – fermentovaná kys.octová se rozkládá na methan a oxid.uhličitý a zároveň je metabolizována směs vodíku a ox.uhličitého za vzniku methanu.
Methanizace: - celý process – anaerobní rozklad org. látek za tvorby methanu a ox.uhličitého, pokud probíhá řízeně.
Řízené anaerobní procesy lze s výhodou použít pro čištění OV a pro stabilizaci kalů, to je pro zpracování substrátu s vysokou koncentrací org.látek.
Procesy vedoucí k produkci látek, které jsou substrátem pro methanogenní bakterie, se nazývají předmethanizační fází rozkladného procesu.

Anaerobní mikroorganizmy – podílejí se na rozkladném procesu org.látek – mohou být v reaktoru jako jedinci (nemají na kultivaci biomasy až takový vliv – jsou ze system vyplavováni, jednak přisedlé jako biofilm na pevném podkladu nebo v suspenzi).

Typy anaerobních reaktorů
Výkonnost reaktorů dána:
Množstvím biomasy v reaktoru – závisí na konstrukci a provozních podmínkách r.
Aktivitou biomasy - závisí na provozní teplotě, způsoby kultivace biomasy = látkové a hydraulické zatížení !!! – mají vliv na stáří a mikrobiální složení.
Složením odp.vody – biologická odbouratelnost org.látek a jejich koncentraci, přítomnosti dalších látek (toxických, nutričních..)
Stykem biomasy se substrátem OV – závisí na konstrukci reaktoru a jeho provozování
Hodnotící se parametry při provozu anaerob.reaktoru:
- teplota
- objemové zatížení reaktoru – kg CHSK /m3.d
- látkové zatížení biomasy – kg CHSK/kg.d
- hydraulické zatížení, resp.doba zdržení OV – dny
- recirkulační poměr – R – poměr mezi vracenou a přiváděnou OV
- kvalita přiváděné a vyčištěné OV – hlavním ukazatelem je CHSK
- koncentrace biomasy v reaktoru – jako sušina a org.sušina – kg/m3
- produkce bioplynu vztažená k časovému období, k odbourané CHSK anebo k objemu reaktoru – m3/d, m3/kg, m3/m3.d
- kvalita bioplynu – obsah methanu a ox.uhličitého a dalších složek

Z hlediska způsobu kultivace:
Anaerobní reaktory s kultivací biomasy v suspenzi – tyto reaktory jsou realizovány nádrží, míchanou cirkulovaným bioplynem (kompresorem) nebo mech.míchadlem. Jedná se o systém směšovací. Rozlišují se reaktory bez recirkulace a s recirkulací biomasy. Účinnost je závislá d jisté míry na dokonalosti separace kalu do vody – k separaci se používají metody – sedimentace spojená s vakuovým odplyněním, sedimentace spojená s předchozí aerací, flotace, centrifugace, membránová ultrafiltrace.
Anaerobní reaktory s kultivací imobilizované biomasy – charakterizováno biomasou tvořící film (biofilm), fixovaný (imobilizovaný) na pevném nosiči – s pevnými nebo s pohyblivými vestavbami, příp. vhodnou náplní v reaktoru (průtok pak je buď shora dolů, nebo zdola nahoru). Typy konkrétní – reaktory s pevnou náplní (trubkový reaktor), reaktory s volně loženou náplní (náplň = PVC kroužky), re.s pohyblivou náplní – aerační diskový reaktor, r.s náplní ve vznosu."

Poznámka

Vysoká, práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29359
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse