Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rezonanační obvod

Rezonanační obvod


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce vypočítává a graficky znázorňuje rezonanční křivky, šířku pásma B3 a činitel jakosti paralelního rezonančního obvodu.

Obsah

1.
Schéma zapojení
2.
Tabulka měřených hodnot s odporem
3.
Tabulka měřených hodnot bez odporu
4.
Závěr

Úryvek

Nelze vzhledem k formátu práce.

Poznámka

Práce se skládá ze dvou tabulek a dvou schémat zapojení.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a8f334248c1.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Rezonancni_obvod.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse