Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řícmanice - stručné dějiny

Řícmanice - stručné dějiny

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je velmi podrobně představena historie obce Řícmanice. Informuje o poloze obce, jméně a jeho původu, přes vladycké Řícmanice nebo Řícmanice ve statku hradu Obřany, po Řícmanice v panství hradu Ronova. Dále je zahrnut jejich vývoj v rámci panství Nového Hradu, jeho vývoj od 17. století. Charakterizováno je rovněž období, kdy byly Řícmanice součástí statku Pozořice. Zmíněna je nejen historie Starých Řícmanic, ale také pozemkové katastry, situace poddaného obyvatelstva, i robota. Opominuta není ani obecní správa do roku 1850 nebo náboženské a církevní poměry v oblasti, stejně jako hospodářství obce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie obce
2.1
Poloha obce
2.2
Jméno a původ
2.3
Vladycké Řícmanice
2.4
Řícmanice ve statku hradu Obřany
2.5
Řícmanice v panství hradu Ronova
2.6
Řícmanice v panství Nového Hradu
2.7
Nový Hrad od XVII. století
2.8
Řícmanice ve statku Pozořice
2.9
Staré Řícmanice
2.10
Pozemkové katastry
2.11
Situace poddaného, robota
2.12
Obecní správa do roku 1850
2.13
Náboženské a církevní poměry
3.
Závěr

Úryvek

"2.5 Řícmanice v panství hradu Ronova
Prvním vládcem hradu a panství Ronov byl ČeněK Krušina z Lichtenburka, který postavil hrad někdy kolem r. 1360 nad řekou Svitavou na vyvýšeném místě východně Útěchova, kde dodnes místo nese jméno " Hrádek ". Ještě v XVIII. stol. byly tu hradní zdi, valy, příkopy a sklepy a také dnes zkušené oko znalce pozná, že tu hrad stával.
Páni z Lichtenburka náleželi do rodu Ronoviců jako páni z Lipé. Ve znaku měli na zlatém štítě dvě přeložené ostrve a na paví kýtě rybu. Nejstarším známým předkem rodu byl Smil Světlík, který se uvádí v letech 1193 - 1197; od jeho syna Jindřicha ze Žitavy pocházeli páni z Lichtenburka a z Ronova, kteří z Čech přešli na Moravu.
Na Ronově vydal Čeněk Krušina 26. 5. 1364 listinu, jíž se zřekl ve prospěch kláštera v Zábrdovicích práva na vinice, asi někde u Obřan. R. 1365 přijal Krušina do spolku Jana z Meziříčí a Jana z Pirkštějna na Polné a své manželce Dorotě zajistil věno na vesnicích ronovského panství: Útěchov ( Vtyechav ), Vranov, Brodek, Kanice, Jehnice ( Cehnicz ), Březina ( Brzyezina ), Lhota, Vítovice ( Wytovicz ), Habrůvka ( Habrowka ), Babice a Obřany (Obrzan ). Krušina v listině stanovil, že v případě zemřel-li by před svou manželkou Dorotou, jeho dědicové Jan z Meziříčí a Jan z Pirkštějna-Polné měli vdově po něm vydat 1400 kop grošů, hrad a vesnice panství pak převzít do vlastního užívání.
Ve vyjmenovaných vesnicích v Krušinově listině se Řícmanice výslovně nejmenují, ačkoli jistě patřily k panství. Dá se to vysvětlit tak, že i v této době žil v Řícmanicích poměrně samostatný vladycký rod, jemuž vesnice patřila, a nebo je pravděpodobné, že pod Kanice rozumí se i Řícmanice, protože obě osady byly vlastně jedinou vsí, někdy jmenovanou Řícmanice, jindy Kanice, nebo obojím jménem. Ještě dlouho po této době zápisy svědčí, že obě osady měly společné území, mívaly i společnou obecní pečeť a ještě v prvé polovici XIX. stol. byly jedinou politickou obcí, třebaže každá z nich měla vlastní rychtáře.
Ještě r. 1381 se Čeněk Krušina na Ronově jmenuje a nevíme, zemřel-li bez potomků, či Jan z Meziříčí a Jan z Pirkštejna- Polné se ujali hradu a panství. Není zpráv o dalších osudech hradu a pověsti jen vypravují, že se stal sídlem loupeživé rytířské roty. Nevíme také, kdy hrad zanikl, snad se tak stalo někdy v XV. stol. v době Jiřího z Poděbrad a Matyáše Uherského, kdy v kraji zanikly i jiné hrady a mnohé vesnice.
O vesnicích panství se nám zachovaly jen velmi skrovné zprávy. Usedlíci těchto vesnic byli již více závislí na své hradní vrchnosti a byli poddanými hradu a pána hradu. Své vrchnosti byli zavázáni ročními platy, úroky z usedlostí, službami a robotami. Osobně byli závislí tím, že vrchnost nad nimi vykonávala pravomoc soudní i hrdelní (tresty smrti). I přes tuto závislost nebyl stav lidu ve vsích příliš tíživý, jako pak později.
V území panství jmenuje se vesnice Lhota, která vznikla jistě vnitřní kolonizací a později, asi v XV. stol. zanikla. Nevíme zcela určitě, kde se nacházela, ale zdá se pravděpodobné, že byla někde v blízkosti dnešní samoty Lhotky, při cestě mezi Ochozí a Bukovinkou, kde i jméno lesa (Lhotky už v XVI.stol. ) svědčí pro toto umístění, třebaže dnešní samota Lhotky s myslivnou, hájenkou a hostincem vznikla někdy v XVII. století.
Druhá k panství jmenovaná vesnice, která již není - Brodek, byla jistě někde u Svitavy, pravděpodobně v místech dnešní železniční zastávky Babice, kde dle zápisu babického kronikáře z poloviny minulého století při stavbě dráhy v letech 1846 - 1848 přicházelo se při zemních pracích na zbytky dřívějšího osídlení."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 34 stran. Práce obsahuje tabulky.
Součástí práce jsou i katastry z různých let, které jsou ve formátu MS Excel (*.xls).

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1081
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse