Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Římské legie

Římské legie

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita obrany v Brně Fakulta vojenského leadershipu, Brno

Charakteristika: Práce seznamuje s organizací a využitím římských legií. Věnuje se jednotlivým vojenským skupinám, popisuje jejich výzbroj a princip boje. Upozorňuje na změny, které přinesly reformy Marcuse Camilla i Gaia Maria. Obsaženy jsou také ilustrace dvou legionářů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Římské legie a jejich vývoj od republiky po pád císařství
2.1.
Římské legie za rané republiky
2.2.
Reforma Marcuse Furiuse Camilla
2.3.
Mariova reforma
2.4.
Římské legie za císařství
3.
Vyobrazení legionářů z různých období Říma
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1. Římské legie a jejich vývoj od republiky po pád císařství
1.1. Římské legie za rané republiky
Dějiny Říma a tím pádem římských legií sahají až na přelom 6 a 7. století před naším letopočtem. Zpočátku se Řím nacházel pod nadvládou kmene Etrusků. V té době zde bylo monarchistické zřízení. Od té doby co se Řím osamostatnil a změnil v republiku, se datuje až patologický strach Římanů z toho, že by se nějaký muž mohl prohlásit králem a znovu zřídit království. To také stálo život významného vojevůdce, politika a spisovatele Gaia Iulia Caesara. Ironií je, že hned další významný muž Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus prakticky tohoto dosáhl, i když se sám za císaře neprohlásil a prohlásil se pouze za prvního občana mezi všemi, tak jako císař vládl.
Zprvu římské vojsko plnilo funkci víceméně obranou, čemuž i odpovídalo zřizování vojska pouze v případě potřeby a pouze z římských občanů. Ale vzhledem k tomu, že Římané válčili prakticky neustále, tak se Římské vojsko zřizovalo každý rok na jaře na Martově poli a rozpouštělo na podzim. Službou byli povinováni občané ve věku od 17 do 60 let. Postupem času, když Řím získával stále větší vliv a moc na apeninském poloostrově a ustanovoval si takzvané spojence, si Římané vytvářeli vojsko nejen z legií složených z vlastních občanů, ale i ze svých spojenců. Každému takovému vojsku veleli dva na rok volení konzulové, kteří každý veleli jednomu konzulskému vojsku ve složení 2 legií římských a 2 legií spojeneckých, anebo pokud byla tato vojska spojena, se ve velení každý den střídali. To sebou samozřejmě neslo problémy, pokud každý konzul měl jiný názor na vedení vojenského tažení. Proto na dobu 6 měsíců bylo možno v nouzi nejvyšší zvolit diktátora, který měl jediný pravomoc nad římskými vojsky.
Římské legie měly velmi propracovanou strukturu. Každá legie se skládala z 5 kohort a 10 turm jízdy. Spojenecká legie měla jezdectva ještě víc a to 30 turm. Každá turma se skládala z 30 jezdců a velel jí prefekt. Dále se dělila na tři decurie, kterým velel decurion. Kohorta se skládala vždy ze 6 manipulů a zhruba 120-160 lehkooděnců. V kohortě bylo, jak jsem již zmínil, 6 manipulů. Byly to manipuly tří různých typů římských těžkooděnců. První dva manipuly byli z hastatů, druhé dva manipuly byly z principů a poslední dva manipuly se skládaly z jakési zálohy a to byli triariové. Manipul byla základní taktická jednotka. Každý manipul se dělil dále na dvě centurie. Centurie byla nejmenší římská pěší těžkooděná jednotka. Obsahovala u hastatů a principů 60 mužů a u triarů 30 mužů. Každé centurii velel centurion. Jeden centurion byl volený a ten plnil zároveň velitele celého manipulu. Každý volený centurion, kterých bylo v legii 30, pak jmenoval ještě dalšího centuriona, který velel druhé centurii v manipulu. Celkem bylo v legii 60 centurionů. Tito centurioni se postupem času po Mariových reformách stali profesionální, velice výkonnou páteří římského vojska.
Základním kamenem celého římského vojska byl legionář. Tento 165 cm vysoký, svalnatý, vytrvalý a hlavně disciplinovaný občan, byl důvod toho, proč se z Říma stala starověká supervelmoc, která ovládala životy lidí v prakticky celém tehdy známém světě. Již od počátku byli vedeni k bojovému duchu a smyslu pro kázeň. Neustálý výcvik z nich pak udělal nejhrozivější a nejúčinnější válečný stroj starověku, kterému mohli vzdorovat pouze geniální jedinci, jako byl například Kartaginský vojevůdce Hannibal. Legie sice nebyly neporazitelné, ale ve výsledku svého protivníka dříve či později udolaly.
Odvody se prováděli, jak jsem již popsal výše, při veřejném shromáždění v březnu na Martově poli. Tam dva zvolení konzulové a šest zvolených vojenských tribunů přihlíželo a rozdělovalo Římany dle jejich finančních možností do jednotlivých tříd, kterých bylo šest. První třída poskytovala jezdce a těžkooděnce, druhá a třetí poskytovala také těžkooděnce, ale méně obrněné, čtvrtá a pátá poskytovala lehkooděnce a do šesté zahrnuli lidi z různých důvodů služby neschopné. Toto dělení mělo své kořeny v řeckém způsobu vystrojování vojska do války, kdy si každý občan musel pořídit výzbroj a výstroj sám, což zvláště v případě jezdců, byla velice nákladná záležitost."

Poznámka

Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Katedra ekonomie, seminární práce z Dějin vojenství.
Práce obsahuje ilustrace 2 legionářů, rozsah čistého textu je 6,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22016
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse