Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Římské právo - oscanované výpisky z přednášek

Římské právo - oscanované výpisky z přednášek


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o oscanované výpisky z Římského práva, kdy se na pozadí politického vývoje Říma promítá vliv jednotlivých vládců diktátorů na vývoj práva a jeho pravidel.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Římská říše
2.1
Doba královská - obyčejové právo
2.1.1
Lidové shromáždění
2.1.2
Senát
2.1.3
Král
2.1.3.1
Servius Tulius
2.1.4
Centurijní lidová shromáždění
2.1.5
Tributni lidová shromáždění
2.1.6
Prameny práva
2.2
Období republiky
2.2.1
Problémy Říma v době republiky
2.2.2
Státní zřízení v období republiky
2.2.3
Lidová shromáždění
2.2.4
Magistráty
2.2.5
Úřady
2.2.5.1
Konzulové
2.2.5.2
Prétoři
2.2.5.3
Cenzoři
2.2.5.4
Plebejští tribunové
2.2.5.5
Aedilové
2.2.5.6
Kvestoři
2.2.6
Senát
2.2.7
Právo v době republiky
2.2.7.1
Pontifikální interpretace
2.2.7.2
Konciální legislativa
2.2.8
Zákon
2.2.8.1
Nejstarší právní oblasti
2.2.8.1.1
Ius civile
2.2.8.1.2
Ius honorarium
2.2.8.1.3
Ius gentium
2.2.8.1.4
Ius naturale
2.2.9
Republikánská jurisprudence
2.3
Principát
2.3.1
Octavianus Augustus
2.4.
Cisařství
2.4.1
Státní aparát
2.4.2
Zákonodárství
2.4.3
Prameny práva
2.5
Dominát
2.5.1
Dioklecián
2.5.1.1
Obnova tradice
2.5.1.2
Reformy
2.5.1.3
Zástupce - Maximián
2.5.2
Tetrarchie
2.5.3
Constantinus I.
2.5.4
Theodosius I.
2.5.5
Prameny práva za dominátu
2.5.5.1
POznávací pramen práva v dominátu
2.5.5.2
Kodifikační snahy
2.5.5.3
Leges Romani Barbarorum
2.5.5.4
Justiniánova kodifikace
3.
Subjekty práva
3.1
Subjekt
3.2
Objekt
3.3
Právnické osoby
3.2.1
Speciální právní osoba
4.
Struktura a organizace římského obyvatelstva
4.1
Cives
4.2
Latini prisci
4.3
Latini Coloniarii
4.4
Latini Iuliani
4.5.
Statusy římského obyvatelstva
4.5.1
Status Libertatis
4.5.2
Status Civitatis
4.5.3
Status Familiai
5.
Způsobilost k právnímu jednání
5.1
Pohlaví
5.2
věk
5.3
Zdravotní stav
5.4
Marnotratnost
5.5
Újma na cti
5.6
Rozdíl stavu a vyznání
6.
Objekty práva
6.1
Věc
6.2
Věci civilního prostoru
6.3
Určení věci hromadné a příslušenství
7.
Servi - Otroci
7.1
Království - počátky republiky
7.2
Rozvinutý otrocký řád (od republiky)
7.3
Úpadek otroctví (dominát)

Úryvek

Není možný pro formát práce.


Poznámka

Jedná se o vložené obrázky do MS Word. Výpisky jsou dobře čitelné!!!

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47c925c5446c9.zip (6241 kB)
Nezabalený formát:
Rimske_pravo_scan.doc (6387 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse