Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Římské právo - podklady ke státní zkoušce III.

Římské právo - podklady ke státní zkoušce III.

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou římského práva. Obsahuje vypracované poklady ke zkoušce z římského práva. Popisuje hlavní historické mezníky. Charakterizuje dobu, i tehdejší právní prostředí. U nás najdete také první část této práce: Římské právo - podklady ke státní zkoušce I., i její druhou část: Římské právo - podklady ke státní zkoušce II.

Obsah

1.
Reálné kontrakty
1.1.
Mutuum
1.2.
Fiducia
1.3.
Depositum
1.4.
Cemmodatum
1.5.
Pignus
1.6.
Nepojmenované kontrakty
2.
Kontrakty formální
3.
Kontrakty konsensuální
4.
Pactum
5.
Quasi kontrakty
6
Delikty
6.1.
Quasi delikty
7.
Římské právo dědické
8.
Manželství
9.
Zásnuby a Arrhae sponsoliciae
10.
Možnosti zrušení manželství a rozvod
11.
Majetkové vztahy v manželství
12.
Concubitus a contubernium
13.
Patria potestas
14.
Otcova moc nad otroky
15.
Sui iuris s tutela a cura
16.
Interpretatio iuris
16.1.
Zákon dvanácti desek
16.2.
Theodosiuv kodex
16.3.
Justinián a jeho dílo

Úryvek

"24. MOŽNOSTI ZRUŠENÍ MANŽELSTVÍ A ROZVOD

Zrušení manželství, rozvod= divortium
- dle křesťanství- jen smrtí zaniklo manželství, převládalo také v ŘP
- zrušení manželství (matrimonium sine manu)
- když pominula vůle žít jako muž a žena
- pokud jeden z manželů přestal být svobodným občanem
- přestal být římským občanem- méně hodnotné manželství, děti narozené od tohoto okamžiku nespadají pod patria potestas (matrimonium iuris gentium)
- lze vrátit také nabytím původního postavení
- když se změnilo postavení v rodině- ztráta cum manum, ale zůstalo sine manum
- institut adopce- manželství uzavřené mezi blízkými příbuznými (tchán adoptuje zetě a snachu)- zrušení manželství
- zrušeno z vůle alespoň jednomu z manželů
- cum manum- rozvod je náboženským obřadem (diffareatio)
- manželství uzavřeno koupí- remantipatio, žena vrácena do otcovy rodiny
- mancipatio- žena sui iuris
- sine manu- místo slavnostního právního jednání u sňatku
- i neslavnostní jednání u rozvodu- pominula vůle manželů spolu žít jako muž a žena
- z počátku silný vliv rodin
- později o sobě rozhodovali sami manželé
- rozvod- když alespoň u jednoho pominula vůle (affectio maritatis)
- později výslovné prohlášení jedné strany o zrušení manželství- repudium (zapuzení)- nemělo předepsanou normu
- teprve po uzavření druhého sňatku nastal rozvod
- Lex iulia de adurteris- XVIII. př.n.l.
- císař Octavianus Augustus
- požaduje, aby o rozchodu byl sepsán dokument, který musel mít testationes svědectví 7 svědků)
- Libellis repundi- i v Justiniánském právu (zapuzovací list)
- pohled římské společnosti je nepříznivý v protikladu k právu
- pokud rozvod bez závažných důvodů, pak strana která rozvod způsobila byla potrestána zabavením majetku bohyni Ureš (dle fas)
- před začátkem n.l.- rozvod se rozšířil a fas ztrácí svoji sílu
- rozvody hodně mezi vyšší společností
- v provincích a mezi nižší vrstvou byly rozvody méně časté, projevoval se livkřesťanství
- právní řád rozvody toleroval
- bon agracia- rozvod z důvodů, které nelze nikomu z morálních důvodů klást za vinu (složení slibu pohlavní čistoty, impotence), za prokázanou když do 3 let po sňatku nedošlo ke spojení mezi mužem a ženou_
- ex iusta causa- ze spravedlivých důvodů
- zavinil to alespoň jeden z manželů
- ze strany ženy- cizoložství, lázně s cizími, navštěvovala veřejná představení bez souhlasu manžela
- ze strany muže- nutil ženu k prostituci, měl konkubínu, nespravedlivě nařkl ženu z cizoložství
- mohl být zaviněn ženou i mužem- účast na spiknutí proti císaři, usilovali si o život
- provinilá strana- peněžní tresty (ztráta věna, 1/4 majetku nebo žena do kláštera)"

Poznámka

Velmi dobře zpracované.
Potřebuje uspořádat číslování otázek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1720
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse