Název Goodness Staženo

Státověda - otázky ke zkoušce

Práce obsahuje detailně vypracované otázky ke zkoušce ze státovědy z roku 2016 (PrF MUNI). Naleznete zde vypracované otázky na různá témata jako jsou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

498x

Občanské právo hmotné

Právní úkon (pojem, náležitosti), neplatnost a odporovatelnost - pojem právního úkonu a jeho druhy, způsob vyjádření právního úkonu, podmínky právního... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

170x

Teorie práva - otázky k SZZk

Jedná se o podrobně zpracované okruhy otázek ke státní zkoušce z Teorie práva. V práci jsou jednotlivé pojmy vysvětleny, ale i provázány s celkem. V p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

157x

Teorie práva- otázky ke zkoušce

Práce obsahuje detailně vypracované otázky ke zkoušce z Teorie práva 2016 (PrF MUNI). Rozebírá například otázky typu právo a stát, prameny práva, syst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

138x

České dějiny - otázky k SZZk na PrF v Plzni

Jedná se o vypracované otázky na státnice z Českých a československých právních dějin, které jsou rozděleny do dvojic v kombinaci novějších a starších... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Právo

95x

Obchodní právo - otázky k SZZk

Jedná se o vypracované zkouškové otázky dle níže uvedených okruhů podle zadání pro rok 2007. Otázka č. 10 není vypracovaná a v závěru je chybné číslov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

94x

Ústavní právo a státověda - otázky k SZZk

Jedná se o vypracované státnicové otázky z předmětu Ústavního práva a státovědy dle níže uvedeného seznamu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

91x

Římské právo - podklady ke státní zkoušce I.

Tato práce se zabývá problematikou římského práva. Obsahuje vypracované poklady ke zkoušce z římského práva. Popisuje hlavní historické mezníky. Chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

90x

Dějiny římského práva - otázky k SZZk na PrF Plzeň

Jedná se o vypracované otázky ke státnicím na Právnické fakultě v Plzni. Otázky jsou zaměřeny nejprve na vývoj práva v Římě, opominuty nejsou ani jeho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Právo

56x

Teorie práva - otázky k SZZk

Jedná se o vypracované státnicové otázky z oblasti Teorie práva dle uvedeného seznamu. Otázka č. 2 není vypracovaná.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

45x
1  2  3  »