Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Římské trestní právo

Římské trestní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této práce je římské právo, konkrétně právo trestní. Nejprve se zabývá vývojem trestního pravá v jednotlivých obdobích Římské říše a objasňuje vývoj práva jako takového. Poté se podrobně věnuje právu trestnímu. V závěru autorka porovnává postavení římského práva mezi ostatními dobovými právy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Římské právo
3.
Římské právo trestní
4.
Doba královská
5.
Římská republika
5.1
Komiciální proces a právo provokace
5.2
Řízení před soudními porotami
6.
Císařství
6.1
Principát
6.2
Dominát
7.
Závěr

Úryvek

“Oddíl II. Římská republika

Období římské republiky, zahrnující bezmála pět století, netvořilo z pohledu trestního práva homogenní celek.V zásadě je možné rozeznávat dvě jeho vývojové etapy, přičemž každá z nich je charakteristická jiným typem převládajícího trestního procesu.

Kapitola první: Komiciální proces a právo provokace

Z dřívějších nedílných pravomocí krále se oddělily náboženské funkce, které nyní vykonával „král obětník“ (rex sacrorum) a později nejvyšší pontifik. Politické a vojenské úkoly pak přešly na republikánském magistráty, především konsuly.
Typické pro počáteční období římské republiky je rovněž nahrazování primitivních tělesných trestů tresty peněžitými. Přesné vymezení trestných činů i trestů však ještě neexistovalo.
Všichni magistráti s imperiem, ale nejen oni, mohli pachatele trestných činů postihovat přímo. Toto jejich oprávnění označované jako coercitio však nebylo neomezené a postupem doby bylo stále více zeslabováno.
Coercitio byla neomezená, kromě dále uvedených případů, kázeňská policejní pravomoc potrestat podle vlastní úvahy všechny případy porušení zákona . Toto oprávnění měli všichni magistráti s imperiem, samozřejmě včetně vojenských velitelů a vedle nich také tribunové lidu. Jediné omezení coercitia představovalo právo provokace (ius provocationis),které příslušelo jen římským občanům a použitelné bylo pouze v případě uložení trestu smrti, nebo vysoké pokuty. Pomoc bylo možné nalézt u tribunů lidu, jejichž auxilium tribunicium se opíralo zvláštní tribunskou moc . Zapomenout konečně nelze ani na právo magistráta zrušit opatření svého kolegy nebo nižšího úředníka.
Právo provokace se zrodilo z obavy před zneužitím moci a prvním impulsem pro jeho zavedení byly zřejmě neblahé zkušenosti s posledním římským králem Tarquiniem Superbem. Okolo provokace panuje řada nejasností. Nejisté je přesné datum tohoto práva i jeho obsah. Přestože bylo právo provokace značně široké, bylo b mnoha směrech omezené. Podléhaly mu pouze pokuty, tělesné tresty a samozřejmě trest smrti.
Zcela volně bez omezení provokací, však římští magistrati ukládaly následující tresty: Pokuty, uvržení do vězení, zadržení, nebo zabavení majetku a právo tělesně trestat,ale pouze otroky.
Po dlouhou dobu byl za republiky jediným řádným typem trestního procesu tzv. komiciální proces (indicium populi), který se konal na lidových shromážděních. Vyvinul se jednak ze starobylého zvyku trestat vrahy shromážděným lidem a jednak z praxe magistrátů, kteří pokud v důsledku uplatnění práva provokace nechtěli riskovat následné projednávání svého rozhodnutí před koniciemi, obraceli se na ně rovnou. Římský lid však již nyní nebyl žádán o potvrzení nebo zrušení rozsudku, ale přímo o jeho vynesení.
Vlastní koniciální proces měl typický inkviziční charakter. Zahajován byl vždy na návrh magistráta, který jmenoval obžalovaného, oznámil hrozící trest a zároveň také stanovil datum prvního projednávání (diem dicere). Neformální lidové shromáždění bylo svědkem prvního, vyšetřovací, procesní fáze, která se dělila na tři části mezi nimiž byla jednodenní přestávka. Jejím účelem bylo zjistit, zda byl zločin opravdu spáchán. Vyslechnuta zde byla žaloba, obhajovací řeč i svědci a na závěr magistrát vydal vyhlášku, ve které formuloval obvinění a návrh trestu, případně vyhlásil zproštění viny. Bylo běžné že na obžalovaného byla vydána vazba, aby se nemohl vyhnout procesu. Poté následovala třídenní pauza, po níž byl římský lid formálně svolán do komicíí. O vině rozhodovala většina hlasů.¨

Mezi nejzávažnější zločiny patřila především velezrada. K náboženským trestním činům náležely nejrůznější přestupky. Nejtěžším byla ztráta panenství , kde bylo aplikováno supplicium more maiorum. Kněžka byla pohřbena zaživa a svůdce ukřižován."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14117
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse