Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řízení bezpečnosti - slovníkový seznam pojmů

Řízení bezpečnosti - slovníkový seznam pojmů

Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce uvádí seznam pojmů z oblasti řízení bezpečnosti území. Nejdříve obsáhle popisuje důvody vzniku slovníku, poté se zabývá tvorbou seznamu pojmů. Předkládá dvě tabulky: První je seznam pojmů pro řízení bezpečnosti. Druhá tabulka obsahuje seznam pojmů pro rizikovou analýzu. Vždy je uveden pojem, jeho definice, či význam, včetně anglického ekvivalentu. Poslední částí je seznam dalších důležitých pojmů, které jsou vysvětleny.

Obsah

1.
Řízení bezpečnosti
1.1.
Úvod
1.2.
Aspekty tvorby slovníku
1.3.
Tvorba seznamu pojmů
1.4.
Tabulka 1. - Seznam pojmů pro řízení bezpečnosti
1.5.
Návaznost pojmů z tabulky 1 na staré technické normy a standardy
1.6.
Orientace v pojmech
2.
Riziková analýza
2.1.
Tabulka 2. - Seznam pojmů pro rizikovou analýzu
3.
Další důležité pojmy
3.1.
Integrovaný záchranný systém
3.2.
Základní složky IZS
3.3.
Ostatní složky IZS
3.4.
Zařízení civilní ochrany
3.5.
Koordinace integrovaného záchranného systému
3.6.
Operační úroveň koordinace IZS
3.7.
Taktická úroveň koordinace IZS
3.8.
Strategická úroveň koordinace IZS
3.9.
Ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací
3.10.
Mimořádná událost
3.11.
Havárie
3.12.
Zásah složek IZS
3.13.
Systém velení při zásahu (scénář řízení zásahu)
3.14.
Způsob rozšiřování struktury velení při velkých
3.15.
Priority zásahu
3.16.
Odpovědnost velitele zásahu
3.17.
Tísňová informace
3.18.
Preventivní práce
3.19.
Záchranné práce
3.20.
Likvidační práce
3.21.
Obnovovací (sanační) práce
3.22.
Obnova území po krizové situaci
3.23.
První pomoc
3.24.
Záchrana
3.25.
Vyhledávání a vyprošťování
3.26.
Pracovní povinnost
3.27.
Pracovní výpomoc
3.28.
Věcná pomoc Osobní pomoc
3.29.
Plánovaná pomoc na vyžádání
3.30.
Ostatní pomoc
3.31.
Prověřovací cvičení
3.32.
Taktické cvičení
3.33.
Ústřední poplachový plán
3.34.
Poplachový plán kraje
3.35.
Typová činnost
3.36.
Stupeň poplachu
3.37.
Informační správa
3.38.
Situační zpráva
3.39.
Vyhodnocení zásahu
3.40.
Poučení ze zásahu
3.41.
Civilní ochrana
3.42.
Detekce
3.43.
Evakuace
3.44.
Evakuační středisko
3.45.
Evakuační trasa
3.46.
Hmotné rezervy
3.47.
Humanitární pomoc
3.48.
Nebezpečný prostor
3.49.
Nezbytná dodávka
3.50.
Nouzové přežití
3.51.
Nouzové zásobování
3.52.
Ochranou obyvatelstva
3.53.
Systém nouzového hospodářství
3.54.
Varování
3.55.
Varovný signál
3.56.
Věcné prostředky
3.57.
Vyrozumění
3.58.
Mobilní monitorovací skupina
3.59.
Úkryt
3.60.
Ukrytí obyvatelstva
3.61.
Stavby dotčené požadavky civilní ochrany
3.62.
Operační středisko IZS

Úryvek

"1. Řízení bezpečnosti
Obor řízení bezpečnosti při komplexním pojetí bezpečnosti je obor nový, proto se také nově vytváří jeho terminologie. Obecně platí, že terminologie každé odborné disciplíny musí mít následující vlastnosti:
1. Být ustálená (aby se zaručila bezporuchová komunikace).
2. Být systémová (aby zajistila sepětí pojmů daného oboru).
3. Být přesná a jednoznačná (aby umožnila identifikaci, porovnávání a rozhodování).
4. Být nosná (aby měla schopnost být východiskem pro tvorbu dalších pojmů).
Aby se dodržely uvedené požadavky, je nutné překonat resortní zájmy, přemostit obory a vytvořit nadresortní obecný soubor pojmů pro obor řízení bezpečnosti na základě komplexního pojetí bezpečnosti, tj. pro hierarchicky nejvyšší systém, v němž se bezpečnost z hlediska zajištění trvalého rozvoje lidské společnosti musí sledovat na základě současného poznání a dosavadních zkušeností. Na základě syntézy poznatků a postupů používaných v jednotlivých oborech (české i světové archivy) se dále předkládá provázaný vzájemně nekonfliktní soubor pojmů, který je založen na současném odborném poznání, které je v principu uznáváno ve všech oborech, tj. potřeba pro-aktivního strategického řízení, které je založeno na průkazných údajích kvalifikovaně zpracovaných na základě správných dat. Proto je pochopitelné, že výrazně upravuje nejen obecnou mluvu, ale v některých oborech i historicky zažitou hierarchii pojmů.
Historicky zažitá hierarchie pojmů v jednotlivých oborech může být používána v rámci oboru dál, ale když je třeba vzájemné srovnání více oborů a srovnání nadoborové, je třeba použít hierarchii pojmů, která je sjednocená na této vyšší úrovni a odpovídá systémovému pojetí, ve kterém jsou, prvky, vazby a toky identifikované a jasně definované. Jednotlivé obory sledují subsystémy lidské společnosti, subsystémy životního systému, subsystémy kritické infrastruktury, ve kterých z hlediska zajištění trvale udržitelného rozvoje musíme sledovat bezpečnost v komplexním pojetí. Vazby a toky existují mezi prvky jednotlivých subsystémů i mezi prvky celého systému. V důsledku vnitřních vazeb napříč subsystémy, které se někdy projevují silnými spřaženími (angl. couplings) vznikají silné nadoborové souvislosti. Jestliže chceme tyto nadoborové souvislosti vidět, popsat a řídit, musíme použít odpovídající pojmový aparát. Předložená práce předkládá právě tento aparát.
Definice pojmů v tabulce 1 jsou vytvořeny tak, aby systém pojmů splňoval zásady uvedené v prvním odstavci této kapitoly, hlavně měl určitou vypovídací hodnotu, jistou věcnou a nadčasovou hodnotu pro vymezenou oblast, která je předmětem zájmu, tj. pro oblast řízení bezpečnosti. To znamená, že soubor pojmů nepostihuje detaily jednotlivých oborů, které z pohledu oboru jsou zásadní až velice zásadní, ale z pohledu zájmu řízení komplexní bezpečnosti již ne. "

Poznámka

Poznámky odkazují na texty, které nejsou v práci přítomny.
Většina textu je psána v tabulce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16449
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse