Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řízení dodavatelských řetězců (SCM)

Řízení dodavatelských řetězců (SCM)


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o řízení dodavatelských řetězců (SCM). Autor se věnuje cílům a síťové organizaci SCM. Dále procesům a principům řešení. Závěr se pak zabývá implementací, provozem a trhem SCM. Zde naleznete předchozí díl E-business, elektronické podnikání nebo následující část práce - Řízení vztahů k zákazníkům (CRM), řízení podnikové informatiky.

Obsah

1.
Řízení dodavatelských řetězců v řízení firmy
2.
Cíle
3
Síťová organizace
4.
Procesy
5.
Principy řešení
6.
Funkcionalita
7.
Implementace a provoz
8.
Trh

Úryvek

„SC = síť organizací, kt. se účastní řady procesů a aktivity, jejichž cílem je vytvoření hodnoty ve formě produktu a služeb, kt. jsou dodány zákazníků. Je tedy tvořen několika organizacemi a zajišťuje toky materiálu, informací a financí.
SCM = činnost spočívající v integraci organizačních jednotek, kt. tvoří SC a v koordinaci materiálových, informačních a finančních toků za účelem uspokojení požadavků z hlediska SC koncového zákazníka s cílem zvýšení konkurenceschopnosti SC jako celku.

má 2 základní cíle:
koordinace aktivit jednotl. členů SC s cílem dosáhnout optimalizace SC (nejkratší čas, Nk,…)
vyrovnání nabídky s poptávkou od zákazníka
ze strukturálního hlediska je to složitá síť vztahů, kt. podniky udržují se svými partnery

SC jako síťová organizace
tvořen volně vázanými nezávislými účastníky, kt. mají v ideálním případě rovná práva
může se dynamicky měnit v závislosti na (a) úkolech a (b) záměru síťové organizace = SCN
zákazník pohlíží na SC jako na jedinou (virtuální) entitu virtuální firma
hlediska architektury: síť dodavatelů, distribuční kanály, informační architektura

Procesy v SC
vývoj produktu
vyřizování objednávky – plánování, výroba produktu
výroba produktu
zásobování
vstupní a výstupní logistika
po-prodejní a další služby zákazníkům
Principy řešení SCM/APS
SW pro SCM
APS moduly
některé moduly ERP (nákup, prodej, sklady) + další moduly

SW pro APS (Advanced Planning System)
APS zajišťující optimalizaci v rámci jednoho podniku – dále neřešíme
APS zajišťující optimalizaci v rámci více závodů nebo podniků – tvoří jádro SW pro SCM
základní vlastnosti:
integrované plánování pro celý SC
optimalizace s definovanými cíli a omezeními za použití exaktních či heuristických metod
hierarchický plánovací systém (HP): rozložení celk. plánování do modulů

Funkcionalita SCM/APS
Funkce APS
strategické plánování sítě (SNP) – jaké produkty umístit na jaké trhy
plánování požadavků – plány prodeje (dlouho- a střednědobé)
naplnění požadavků a ATP – kr. plánování prodeje
hlavní plánování – střednědobé zásobování, výroba a distribuce + střednědobý plán kapacit, distribuce a pracovníků
plánování a rozvrhování výroby – decentralizované určení výr. dávek a využití zařízení pro jednotlivé členy SC
plánování distribuce a dopravy – kr. plánování dopravy, distribuce a někdy i mat. toků
plánování materiálových požadavků (MRP) – krátko- a střednědobé zásobování materiálem“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pekx0055.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Rizeni_dodavatelskych_retezcu.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse