Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s řízením o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Autorka odůvodňuje výběr tématu. Formou citace rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2005 čj. 5A 90/2002-66 komentuje jednotlivé části na základě získaných poznatků studiem odborné literatury z této oblasti za použití dalších rozsudků z její praxe. Rozborem rozsudku sleduje prakticky jednotlivé části žaloby, postoje a odůvodnění soudu k jednotlivým bodům žaloby, uplatnění soudního řádu správního i procesní úkony.

Obsah

1.
Soudní řád správní a výběr tématu
2.
Nejvyšší správní soud a jeho funkce
3.
Zahájení řízení
3.1
Účastníci řízení
3.2
Náklady spojené s řízením
3.3
Vzhled žaloby
3.3.1
Žalobní důvody
3.3.2
Žalobní legitimace
3.4
Kasační stížnost

Úryvek

"Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jiřího Vyvadila v právní věci žalobce A. p. ž. p., zastoupeného JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem se sídlem v Praze 4, Za Zelenou liškou 967/B, proti žalovanému Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem v Praze 1, Staroměstské nám. 6, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 4. 2002, č. j. 5295/02/32/O 162/02, ve věci umístění stavby,
Nejvyšší správní soud je již od 1.1.1993 podle čl. 91 Ústavy ČR součástí soustavy soudů ČR, zřízen byl však teprve SŘS s účinností od 1.1.2003. Jeho sídlem je Brno a je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví (§ 12 odst. 1 SŘS). Je složen z předsedy soudu a místopředsedy soudu, kteří jsou jmenováni na 10 let a dále z předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců. Rozhoduje v senátech a v rozšířených senátech (§ 16 odst. 2, 3 SŘS), pokud SŘS nestanoví, že rozhoduje a činí jednotlivé úkony předseda senátu. Přímo rozhoduje ve věcech stanovených SŘS nebo jiným zákonem, rozhoduje o kasačních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů (§ 102 SŘS), a to v senátech složených z předsedy a zákonem určeného počtu soudců, dále přijímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů (v kolegiích a plénech) a přijímá zásadní usnesení ke konkrétním právním otázkám v zájmu zákonného a jednotného rozhodování správních orgánů (rozšířený senát). V tomto konkrétním případě podle ustanovení § 132 SŘS Nejvyšší správní soud ve věcech neskončených vrchními soudy, v nichž byla přede dnem účinnosti SŘS. dána jejich věcná příslušnost, dokončí řízení zahájená před těmito soudy. V předmětné věci bylo přede dnem 1. 1. 2003 zahájeno řízení a byla dána věcná příslušnost vrchního soudu, neboť obsahem žaloby je návrh na přezkoumání rozhodnutí vydaného ústředním orgánem státní správy. Podle ustanovení § 130 odst. 1 SŘS řízení o žalobách podaných podle části páté hlavy druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2002, o nichž nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti SŘS, se dokončí podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního tohoto zákona (tj. podle § 65 a násl. SŘS). Účinky procesních úkonů v těchto řízeních učiněných zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle ustanovení SŘS.
Soud poskytuje ochranu proti rozhodnutím nezákonným, tedy těm, která jsou v rozporu s právním řádem, nikoliv podle názoru žalobce jen neúčelným, nehospodárným apod. Z ust. § 78 odst. 1 SŘS vyplývá, že rozhodnutí je nezákonné i tehdy, jestliže správní orgán překročil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo správního uvážení zneužil. Je tedy nanejvýš vhodné, aby správní orgán, pokud správního uvážení užívá, popsal toto do svého rozhodnutí, aby bylo jasně patrné, z jakých podkladů vycházel a jakými úvahami se ubíral. SŘS upravuje ochranu i proti rozhodnutí nicotnému, tedy proti rozhodnutí, které vlastně není. Zjištěnou nicotnost rozhodnutí je soud povinen vyslovit z úřední povinnosti, tedy i když to nebylo v žalobě navrženo (§ 76 odst. 2 SŘS). Ze soudního přezkoumávání jsou vyloučeny (§ 70 SŘS) úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutím § 65 odst. 1 SŘS) a dále takové úkony, které mají pouze předběžnou povahu, upravuje se jimi vedení řízení před správním orgánem, jejich vydání závisí na posouzení zdravotního stavu osob nebo technického stavu věci, či jsou vyloučeny zvláštním zákonem."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství ukázek a příkladů. Poznámky pod čarou jsou součástí textu. Autorka cituje z Ústavní zákonu č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ze zákonu č. 2/1993 Sb., z Listiny základních práv a svobod, ze zákonu č. 99/1963 Sb. a ze zákonu č. 150/2002 Sb.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19494
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse