Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řízení obchodní činnosti, plánování, typy kontraktů, specifikace dodávky

Řízení obchodní činnosti, plánování, typy kontraktů, specifikace dodávky


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje plánování obchodní činnosti, včetně toho, jaké nástroje a techniky při plánování používat. Rozlišuje tři druhy cen – pevná, podle skutečných nákladů a jednotková. Zabývá se také výstupy obchodní činnosti, jako je plán řízení nebo specifikace dodávky. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení rizika projektu, určení reakce na riziko, nebo následující díl Řízení obchodní činnosti, poptávka a nabídka, kontraktační administrativa.

Obsah

1.
Plánování obchodní činnosti
1.2
Nástroje a techniky
1.2.1
Analýza „vyrobit nebo koupit“
1.2.2
Výběr typu kontraktu
1.3
S pevnou cenou
1.4
S cenou podle skutečných nákladů
1.5
S jednotkovou cenou
2.
Výstupy
2.1
Plán řízení obch. činnosti
2.2
Specifikace dodávky

Úryvek

"1. Řízení obch. činnosti: plánování, typy kontraktů, specifikace dodávky
- prodávající často řídí svou práci jako projekt
- důvody:
- kupující je zákazníkem > klíčovým účastníkem projektu
- řídicí tým projektu se musí věnovat všem (ne jen řídicím) činnostem projekt. řízení
- termíny a podmínky kontraktu jsou klíčovými vstupy do mnoha procesů prodávajícího
- obsahuje vstupy (hl. dodávky, zákl. milníky, nákladové cíle)
- limituje svobodné rozhodování (kupující schvaluje některá rozhodnutí)
Procesy řízení obch. činnosti
1) Plánování obchodní činnosti
- rozhodnutí, co obstarat + kdy + kolik (+ jestli vůbec)
- zahrnuje také úvahy o potenciálních subdodavatelích (když si kupující přeje mít urč. vliv na rozhodování subdod.)
Nástroje a techniky
- analýza „vyrobit nebo koupit“ – rozhodujeme se s ohledem na náklady (přímé i nepřímé – cena + N na řízení nákupního procesu)
- nerozhodujeme jen z hlediska projektu (např. je nevýhodné koupit jeřáb na jeden projekt – volíme nájem, ale naopak při opakovaném užití se vyplatí jej koupit)
- výběr typu kontraktu – kategorie:
- S PEVNOU CENOU – nutná je výborná definice produktu; riziko nedodržení termínů
- S CENOU PODLE SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ – náklady se dělí na přímé (vydané výhradně ve prospěch projektu) a nepřímé (projektu přidělené – obv. % přirážkou); riziko nedodržení celk. N
- S JEDNOTKOVOU CENOU – cena za jednotku služby (hodina práce, kubík odstraněné zeminy)"

Poznámka

Personální management – otázky 33/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0083.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Obchodni_cinnost.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse