Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řízení obchodní činnosti, poptávka a nabídka, kontraktační administrativa

Řízení obchodní činnosti, poptávka a nabídka, kontraktační administrativa


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá plánováním a výběrem obchodních zdrojů při řízení obchodní činnosti. Věnuje se nástrojům a technikám, které jsou k tomu potřeba (jako například kontraktační jednání nebo síto). Dále pojednává o administrativě obchodních smluv. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení obchodní činnosti, plánování, typy kontraktů, specifikace dodávky.

Obsah

1.
Plánování obchodních zdrojů
1.2
Výstupy
1.2.1
Poptávkové dokumenty
1.3
Struktura
1.3.1
Hodnotící kritéria
2.
Obchodní zdroje
2.1
Vstupy
2.2
Nástroje a techniky
2.2.1
Nabídkové konference
2.2.2
Inzerce
3.
Výběr obchodních zdrojů
3.1
Nástroje a techniky
3.1.1
Kontraktační jednání
3.1.2
Váhový systém
3.1.3
Síto
3.1.4
Nezávislé odhady
3.2
Výstupy
4.
Administrativa obchodních smluv
4.1
Vstupy
4.2
Nástroje a techniky
4.3
Výstupy

Úryvek

"1) Obchodní zdroje
- obstarání vhodných cen. nabídek (informací o tom, jaké projekt. nabídky mohou být splněny od perspektivních prodejců)
Vstupy
- seznam kvalifikovaných prodávajících – můžou být k dispozici přímo v provádějící organizaci, nebo si je tým musí vytvořit sám; informace se získávají z adresářů, u asociací, z katalogů, na internetu, příp. i osobní návštěva nebo doporučení

Nástroje a techniky
- nabídkové konference – schůzky s předpokl. prodávajícími před přípravou nabídky – slouží k ujasnění požadavků
- inzerce – umístěním inzerátu se rozšiřuje seznam potenciálních dodavatelů; v některých státech požadují vládní instituce veřejnou inzerci urč. typů obch. položek (vládní zakázky)

2) Výběr obchodních zdrojů
- výběr mezi potenciálními prodejci
- kritériem může být cena (ale pozor na riziko, termín,…)
- nabídky jsou rozděleny do technické a komerční části – měly by být posuzovány odděleně
- pro kritické položky musí být vždy požadovány nabídky z několika zdrojů

Nástroje a techniky
- kontraktační jednání – vyjasnění + oboustranná dohoda před podepsáním kontraktu
- konečný text kontraktu by měl obsahovat všechny dosažené dohody
- součástí jsou tedy odpovědnosti, oprávnění, termíny, sankce za neplnění, přístupy k obchodnímu a technickému řízení, financování kontraktu a cena
- je to speciální případ VYJEDNÁVÁNÍ jako dovednosti obecného MAN

- váhový systém – metoda pro kvantifikaci kvalitativních dat
- minimalizuje osobní předpojatost při výběru zdrojů
- jde o přidělení číselné váhy ke každému hodnotícímu kritériu a bodové hodnocení (např. 0–100) a následné vynásobení + určení pořadí"

Poznámka

Personální management – otázky 34/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0084.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kontraktacni_administrativa.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse