Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řízení projektové komunikace, prezentace projektu

Řízení projektové komunikace, prezentace projektu


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor se zabývá prezentací projektu při řízení projektové komunikace. Vypočítává zde jednotlivé diagramy a k některým uvádí jejich grafickou podobu. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení projektové komunikace, nebo následující díl Řízení projektové komunikace, zprávy o výkonu, uzávěrka projektu.

Obsah

1.
Typy diagramů
1.1
Diagram s milníky
1.2
Úsečky se sumárními činnostmi
1.3
Nákladový a výkonový diagram
1.4
Diagram čerpání rozpočtu
1.5
Diagram rozdělení nákladů
1.6
Křivka čerpání nákladů (S-křivka)

Úryvek

"> diagram čerpání rozpočtu
- ukazuje, jak je rozpočet čerpán v závislosti na projekt. výkonech
- pokud je překročen rozpočet, křivka protne osu x ještě před 100 % prací
- na osu Y vynášíme čerpání rozpočtu v %, na X pak splněné výkony v %
- křivka je klesající
> diagram rozdělení nákladů
- jaký díl celk. nákladů připadá na jednotl. součásti projektu > „koláčový graf“
- další možností je kreslit jej jako sloupcový

> křivka čerpání nákladů (S-křivka) – kumul. podíl N jednotlivých komponent v čase > křivky jsou rostoucí"

Poznámka

Personální management – otázky 28/34.
Práce obsahuje grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0078.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Prezentace_projektu.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse