Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řízení projektové komunikace, zprávy o výkonu, uzávěrka projektu

Řízení projektové komunikace, zprávy o výkonu, uzávěrka projektu


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor se zabývá zprávami o výkonu a administrativní uzávěrkou projektu. Vyjmenovává jejich nástroje a techniky, vstupy a výstupy. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení projektové komunikace, prezentace projektu, nebo následující díl Řízení rizika projektu, identifikace rizika.

Obsah

1.
Zprávy o výkonu
1.1
Nástroje a techniky
1.2.
Výstupy
2.
Administrativní uzávěrka
2.1
Vstupy
2.2
Výstupy

Úryvek

"1. Řízení P komunikace: zprávy o výkonu, uzávěrka projektu
1) Zprávy o výkonu
- shromáždění a rozdělení informací o výkonu
- obsahuje zprávy o stavu, měření výkonu a prognózování
- měly by dávat informace o rozsahu, termínech, nákladech a kvalitě

Nástroje a techniky
- přehledy o výkonech – zprávy (nebo porady), stanoví se při nich stav a postup
- analýza odchylek – porovnání skut. výsledků s plánovanými; odchylky N nebo termínů, dále rozsahu, kvality a rizika
- analýza trendů – prověření výsledků v čase -> stav se zlepšuje / zhoršuje
- EVA – stanovuje 3 klíčové hodnoty: rozpočet, skut. N a vytvořenou hodnotu (rozpočtové N na skut. vykonanou práci - % podíl z celk. rozpočtové hodnoty rovný % práce skut. vykonané z celk. plánované)

Výstupy
- zprávy o výkonech – zorganizované a sumarizované informace + prezentace výsledků analýz
- zahrnuje úsečkové diagramy (GCh), S-křivky, histogramy, tabulky

2) Administrativní uzávěrka
- generování, shromažďování a distribuce informací potřebných k uzavření projekt. fáze / dokončení projektu"

Poznámka

Personální management – otázky 29/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0079.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Zpravy_o_vykonu.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse