Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řízení rizika projektu, identifikace rizika

Řízení rizika projektu, identifikace rizika


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá identifikací rizikových faktorů, které mohou negativně ovlivnit řízení projektu. Věnuje se příčinám a následkům těchto možných rizik. Dále uvádí postup při odhalování rizika, jednotlivé vstupy zabraňující rizikům a výstupy, které riziko mohou způsobit. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení projektové komunikace, zprávy o výkonu, uzávěrka projektu, nebo následující díl Řízení rizika projektu, kvantifikace rizik.

Obsah

1.
Riziko
2.
Procesy řízení rizika
3.
Identifikace rizika
3.1
Příčina
3.2
Výsledek
3.3
Postup
3.4
Vstupy
3.5
Výstupy

Úryvek

"1. Řízení rizika projektu: identifikace rizika
- riziko = událost, kt. se může vyskytnout s urč. prstí a v projektu může způsobit škodu urč. rozsahu
- rizikové faktory existují uvnitř i vně projektu
Procesy řízení rizika
1) Identifikace rizika
- určení, kt. rizika se pravděpodobně vyskytnou na projektu + dokumentování jejich charakteru
- je prováděna pro vnitřní (jmenování prac. do funkcí, odhad nákladů) i vnější rizika (posuny na trhu, akce vlády)
- zkoumáme logický vztah
- příčina – následek (co by se mohlo stát a co bude následovat)
- výsledek – příčina (jaké výsledky se snažíme vyloučit / podpořit a jak každý výsledek mohl vzniknout)
Postup
1) z desítek rizik. faktorů je nutno vybrat ty, kt. se uplatňují u analyzovaného projektu (mají pro riziko projektu nenulový význam)
2) dále je nutno zhodnotit jejich význam (pravděpodobnost výskytu + negativní dopad)
- tento výběr a hodnocení se nazývá expertní hodnocení a provádějí jej zkušení pracovníci
- není to jednorázový proces, provádí se pravidelně v průběhu projektu
3) dále se pracuje pouze s významnými faktory
4) pro ně provedeme citlivostní analýzu (určení dopadu stejných % změn každého faktoru na urč. projektové ukazatele – termín, náklady, kvalita prací,…) – obvykle za pomocí počítačového programu"

Poznámka

Personální management – otázky 30/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0080.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Identifikace_rizika.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse