Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řízení rizika projektu, kvantifikace rizik

Řízení rizika projektu, kvantifikace rizik


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje způsobům kvantifikace rizik v projektu. Uvádí nástroje a techniky, které jsou k tomu využívány (simulace, statistický součet apod.), a výstupy. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení rizika projektu, identifikace rizika, nebo následující díl Řízení rizika projektu, určení reakce na riziko.

Obsah

1.
Kvantifikace rizika
1.1
Kritický bod
1.2
CF projektu
2.
Nástroje a techniky
2.1
Očekávaná peněžní hodnota
2.2
Statistický součet
2.3
Simulace
2.4
Rozhodovací stromy
3.
Výstupy

Úryvek

"1. Řízení rizika projektu: kvantifikace rizik
1) Kvantifikace rizika
- ohodnocení rizik a jejich příp. interakcí + stanovení rozsahu jejich vlivu na projekt. výstupy
- na jejím základě se rozhodujeme, které události vyžadují provést urč. obranné akce
- provádíme např. pomocí kritického bodu významného rizik. faktoru (např. u rizika nerentability je to ABZ)
- další pohled přinášejí CF projektu
- příležitosti a hrozby mohou spolupůsobit nepředpokládaným způsobem (zpoždění v rozvrhu > nová strategie > kratší doba trvání projektu)
- možný je i několikanás. vliv události (zpožděná dodávka klíč. produktu > růst N, zpoždění termínu, platba penále)
- příležitost jednoho účastníka (pokles N) může být hrozbou jiného (menší zisk)
- používané MAT metody vycházející z nepravděpodobných vstupních dat mohou vytvořit falešný dojem preciznosti a spolehlivosti výsledků

Nástroje a techniky
- očekávaná peněžní hodnota je součinem prsti události a její hodnoty (odhad Zi / Zt)
- statistický součet – výpočet rozsahu celk. projekt. N z odhadu N jednotl. prac. položek
- simulace – používá model systému k analýze chování / působení tohoto systému; např. simulace časového rozvrhu za použití projekt. sítě jako modelu projektu; založeno na metodě Monte Carlo (S-křivka znázorňující prst dokončení projektu (X = dny, Y = kumul. prst)"

Poznámka

Personální management – otázky 31/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0081.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Kvantifikace_rizik.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse