Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řízení rizika projektu, určení reakce na riziko

Řízení rizika projektu, určení reakce na riziko


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje určení reakce na riziko, které by mohlo negativně ovlivnit řízení projektu. Nabízí tři možnosti, jak odvrátit hrozbu rizika, a nástroje a techniky, které jsou k tomu zapotřebí. V přehledné tabulce se zabývá odhadem velikosti rizika a opatřeními na jeho snížení. Popisuje, jak postupovat při řízení reakce na riziko. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení rizika projektu, kvantifikace rizik, nebo následující díl Řízení obchodní činnosti, plánování, typy kontraktů, specifikace dodávky.

Obsah

1.
Určení reakce na riziko
2.
Nástroje a techniky
2.1
Obchodní činnost
2.2
Plánování eventualit
2.3
Alternativní strategie
3.
Odhad rizika a opatření na jeho snížení
4.
Výstupy
5.
Řízení reakce na riziko
5.1
Výstupy

Úryvek

"Řízení rizika projektu: určení reakce na riziko
1) Určení reakce na riziko
- definování postupných kroků pro akceptování příležitostí a odpovědí na hrozby
- možnosti odvrácení hrozby:
- VYHNUTÍ SE – eliminujeme příčinu
- ZMÍRNĚNÍ – redukce prsti výskytu (osvědčená technologie) nebo hodnoty (pojištění)
- AKCEPTOVÁNÍ – aktivní (záchranný plán) nebo pasivní (akceptace nižšího zisku)

Nástroje a techniky
- obchodní činnost – externí obstarávání zboží / služeb je rizikové > vhodný výběr partnera
- plánování eventualit – kroky, kt. budou provedeny v případě objevení se rizika (vyšší flexibilita – rychlá reakce na riziko trhu; diverzifikace – výr. programu, dodavatelů, zákazníků, surovin; rozdělení rizika mezi více subjektů – joint venture; přesun rizika)
- alternativní strategie – dodatečná konstrukční práce sníží počet rizik, kt. by se musely udělat během stavební fáze"

Poznámka

Personální management – otázky 32/34.
Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0082.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Reakce_na_riziko.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse