Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rizika poškození zdraví u dětí při zvláštní situaci v rodině

Rizika poškození zdraví u dětí při zvláštní situaci v rodině


Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce se věnuje rizikům poškození zdraví u dětí při zvláštní situaci v rodině. Vybrané rizikové případy blíže charakterizuje a upozorňuje na možná nebezpečí. Obsahuje také několik informací pro zdravotníky, jak by měli k dětem i rodičům přistupovat, aby se s vzniklou situací vypořádali co nejlépe.

Obsah

1.
Úvod
2.
Velmi mladí rodiče
2.1
Rizika
3.
Rodiče ve vyšším věku
3.1
Rizika
4.
Ztráta rodiče úmrtím
5.
Rozvody
5.1
Rizika
6.
Závěr
7.
Literatura

Úryvek

"Velmi mladí rodiče
Za velmi mladé rodiče jsou považováni rodiče mladiství do věku zletilosti. V praxi ovšem není určující věk, nýbrž vyspělost rodičovských postojů vůči dítěti- ta s věkem rodičů sice významně koreluje, nikoliv však absolutně. Setkáváme se s vyspělým rodičovským chováním u některých mladistvých a s nevyspělým u některých rodičů v podstatně vyšším věku. Věk matky a otce dítěte je však vždy nepostradatelnou položkou jakékoliv lékařské, psychologické či sociální anamnézy.
Podobně, jako je tomu obecně s problémy a poruchami v rodinném životě, nelze ani v případě mladých rodičů doložit, že by se děti vyznačovaly častějšími obtížemi- výzkumy však dokazují, že malé děti mladých rodičů se na lůžkových odděleních a v ambulantních zařízeních vyskytují častěji v případech neprospívání dítěte, nedostačující péčí o nemocné dítě, poruchy spánku dítěte (tzv. křičící děti), nesprávné výživy, celkově zanedbané péče a i v případech týrání dítěte. Příznačné je, že o vyšetření dítěte žádají často prarodiče, ale jakákoliv rozhodnutí mohou být jen po schválení zákonného zástupce. Naším primárním úkolem je tedy získat spolupráci rodičů.

Rizika:
Mladí rodiče mají nižší socioekonomický status, horší bytové podmínky, informovanost je na nižší úrovni ale zároveň se brání přijmout rady od starších generací. Těhotenství mladé partnery zpravidla „zaskočí“, z toho důvodu bývá často prenatální péče zanedbaná a to především v důsledku nepřipravenosti takové péči rozumět a přijímat ji. Studie dokládají, že rodiče na své potomky méně mluví, méně si s nimi hrají a méně rozumějí jejich signálům.
Jde o odchylky relativně drobné, ty však mají tendenci hromadit se, sčítat se a násobit. V souhrnu pak může nastat deprivační či subdeprivační situace.
Co však platí o skupině, nemusí platit v konkrétním případě.

Rodiče ve vyšším věku
Statistika říká, že na 1000 žen ve věku nad 40 let se narodí 2 děti, tj. reaktivně málo. Starší ženy se tedy narození „nechtěných“ dětí daleko efektivněji brání než ženy mladistvé.

Rizika:
Velmi těsný vztah k věku matky mají geneticky podmíněné syndromy (například Downům syndrom), rodí se více dětí s porodní váhou nad 4000g, což s sebou nese zvýšené riziko poškození CNS. Pro starší rodiče je typická úzkostnost. Starší rodiče častěji NUTÍ dítě do zdraví, do zdravých jídel, spánku, nejlepších známek ve škole- což vede ke stresu dítěte. Starší rodiče omezují jeho společenské kontakty, aby se nezkazilo, příliš teple je oblékáno a řada dalších opatření. Určité procento dětí jsou narozené do 2. nebo dokonce 3. manželství- tyto rodiny jsou pod tlakem specifické problematiky (rozvod, jiné děti, několik prarodičů). Jindy jsou to tzv. „vymodlené“ děti, což velice zvyšuje úzkostnost rodičů, méně uvolněné spontaneity, omezování aktivity dítěte, aby si neublížilo. Děti starších rodičů jsou osamělejší, děti vrstevníků jsou již na sklonku školní docházky. Lékař a zdravotní sestra se často stává protektorem dítěte proti vlastním až příliš úzkostným rodičům."

Poznámka

Seminární práce do předmětu Ošetřovatelství v primární péči.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d0f74662a31b.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Rizika_poskozeni_zdravi_deti.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse