Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rodina s postiženým dítětem

Rodina s postiženým dítětem

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce ze základů společenských věd usiluje o komplexní uchopení problematiky rodiny s postiženým dítětem. Zachycuje faktory přijetí dítěte s postižením, popisuje reakce dítěte samého na jeho nemoc a provádí rovněž klasifikaci postižení a příčin jeho vzniku. Praktická část textu následně seznamuje s vývojem dívky s postižením a životem její rodiny.

Obsah

0.
Úvod
1.
Vlivy na přijetí dítěte s postižením
1.1.
Rodina
1.2.
Rodiče
1.3.
Sourozenci
2.
Reakce dítěte na jeho nemoc
2.1.
Emoční reakce
2.2.
Rozumové hodnocení
2.2.1.
Předškolní věk
2.2.2.
Školní věk
2.2.3.
Dospívání
3.
Příčiny postižení - vznik, rozdělení
3.1.
Příčiny vzniku
3.1.1.
Vrozené postižení
3.1.2.
Později získané postižení
3.2.
Druhy postižení
3.2.1.
Fyzické
3.2.2.
Mentální
3.2.3.
Zrakové
3.2.3.1.
Ztráta zrakové ostrosti
3.2.3.2.
Postižení zorného pole
3.2.3.3.
Okulomotorické poruchy
3.2.3.4.
Obtíže se zpracováním zrakových informací
3.2.4.
Sluchové
3.2.5.
Kombinované
4.
Katka
5.
Závěr

Úryvek

"1. Vlivy na přijetí dítěte s postižením

1.1. Rodina
Rodina je pro dítě základní sociální skupinou, je velice důležitá hlavně z hlediska rozvoje osobnosti. Je pro dítě zdrojem informací o světě a chování lidí. První informace získává zpravidla od matky, tyto informace jsou ovlivněny vztahem rodičů k dítěti již před narozením. Další vývoj dítěte je i nadále ovlivňován tímto faktem, chováním členů rodiny k dítěti. Rodina se pro dítě stává jakousi ochranou jednotkou, kterou je ovlivňováno. Dítě pozoruje a snaží se napodobovat jednotlivé vztahy a role v rodině, zároveň očekává, že i ostatní se budou chovat podobným způsobem. Pokud vztahy v rodině nejsou harmonické, dítě toto přebírá a dále to ovlivňuje jeho přizpůsobování se jinému sociálnímu prostředí, např. ve školce, škole...
Proto jakákoliv závažná nemoc ovlivní i fungování celé rodiny. S postižením člena rodiny přicházejí změny v rodině, postavení, hodnot, životního stylu… Vše se musí přizpůsobit novému členu rodiny. Tím se také mění jejich vztah k okolí.
Pro postiženého je ,,jedinou sociální skupinou, která mu umožňuje dostupnou a zvládnutelnou sociální integraci“1)Jedině v ní může zastávat sociální role, které mu přísluší. Postižení je vlastně zkouška celé rodiny.

1.2 Rodiče
Reakce rodičů se liší, závisí totiž na mnoha okolnostech. Prvně na tom, zda dítě bylo očekávané, rodiče se již vyrovnali se svou rolí a naráz přijde šok a velká změna. Má to velký vliv právě na tuto jejich roli. Rodiče mají určité představy o svém budoucím potomkovi. Předpokládají, že jejich dítě bude zdravé, vůbec si nepřipouštějí možnost, že by se jejich dítě mohlo narodit jinak, postižené. Také záleží mnoho na tom, zda rodiče již nějaké dítě, popřípadě děti mají. Vliv na to má i okolí, ve kterém rodiče žijí. Rodiče nejenže mohou trpět pocity méněcennosti, ale zároveň se k nim i okolí začíná chovat jinak. také to bude ovlivňovat jejich partnerský vztah, existuje mnoho případů, kdy to alespoň jeden z partnerů neunese a rodina se rozpadá.

1) Vágnerová M.Psychopatologie pro pomáhající profese.Portál 2004,s.91

Může za tím být i například jiné prožívání postižení svého dítěte, manželé se od sebe citově vzdalují a mnohdy to končí právě rozvodem a tedy další změnou v rodině. Každý se s touto změnou vyrovnává jinak. Rozpad pro takovouto rodinu je mnohem závažnější než u normální rodiny. Ovšem existuje pět typických fází 2) :

 Fáze šoku a popření
Rodiče se poprvé dozvídají, že jejich dítě je postižené, také je mnoho ovlivňuje forma tohoto sdělení, přístup zdravotního personálu. Nastupuje šok a popření nebo vytěsnění tohoto faktu, tímto si chrání svou vlastní psychickou rovnováhu. Postupem času se rodiče s touto zprávou vyrovnávají a nastupuje druhá fáze.

 Fáze bezmocnosti
U rodičů se objevuje pocit bezmoci, neví si rady, co dělat, jak to bude s dítětem dál. Jsou velice citlivý, myslí si, že jim nikdo nepomáhá a dozvídají se jen samé špatné zprávy. U rodičů se objevují pocity viny ( ve vztahu k dítěti) a také pocit hanby (ve vztahu k okolí)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24232
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse