Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rodina z pohledu sociologie - esej

Rodina z pohledu sociologie - esej

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato esej se zabývá tématem rodina. Autor vysvětluje různé názory na samotný pojem a poté představuje, jaké druhy rodin existují. Zachycuje přeměnu rodiny v průběhu dějin a popisuje vývoj rodinných svazků. Nechybí rovněž definice funkcí dějin. Poté se soustředí na charakteristiku rodiny v dnešní době.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojem rodina
3.
Dělení rodiny
4.
Pojetí rodiny v 19. století
5.
Funkce rodiny
6.
Komuny
7.
Rodina dnes
8.
Závěr

Úryvek

"1. Funkce biologická – týká se zejména uspokojování pohlavního pudu obou manželů a zajišťuje reprodukci společnosti. Funkce reprodukční a sexuální jsou v rodině úzce spjaty, ale je vhodné je rozlišovat. Sexualita musí vedle biologického prvku obsahovat i emocionální složky. Reprodukční funkce je z pohledu zachování lidského rodu velmi důležitá. Narozením dítěte se z manželství stává rodina. A právě děti stojí na prvním místě mezi stabilizačními faktory manželství „ V manželství, kde nejsou děti, dostává reprodukční funkce zvláštní podobu a mnohdy se stává klíčovým momentem nejen pro manželské partnery, ale vystupuje do popředí i v problematické rodinných (generačních) vztahů. Mnohá manželství podléhá právě negativnímu tlaku rodiny (vlastní rodiče, prarodiče, ostatní příbuzní) a rozpadla se, když se ukázalo, že narození dětí nelze předpokládat.“ (Cibulec 1980, s.41)

2. Funkce ekonomická – jedná se o materiální zabezpečení všech členů rodiny, zahrnuje velké množství věcí a předmětů každodenní i dlouhodobé spotřeby, financování celé domácnosti, výdaje na kulturní, společenské a rekreační události. Každá rodina hospodaří podle vlastního rodinného rozpočtu, který je závislý od výše příjmů, velikosti členů a počtem nezaopatřených dětí. Finanční stránka vstupuje výrazně do popředí a často se stává rozhodným bodem zájmu celé rodiny. V minulosti byla tato funkce dominantní, neboť socializace byla podřízena ekonomickým cílům rodiny. Jednotliví členové společně žili a pracovali, aby se uživili. Spolehlivě fungovala také výměnná služba mezi generacemi. Ale i pro současné rodiny je tato funkce velmi důležitá, protože každá z položek rodinného rozpočtu může být zdrojem stálých rodinných konfliktů.

3. Funkce socializačně výchovná – prostřednictvím této funkce se dítě začleňuje rozhodujícím způsobem do lidské společnosti. Rodiče ho učí důležitým způsobům společenského chování a vytváří charakterové a emocionální základy osobnosti. „ V rodině dochází ke kulturnímu přenosu, předávají se tradice, zvyky, kulturní hodnoty. Zvláště významné je osvojení jazyka, jakožto prostředku symbolické komunikace. Prostřednictvím rodiny se zapojujeme do komunity, do sociálních sítí“. (Buriánek 1996, s.103) Dobré vztahy v rodině jsou závislé na výchově, která je spojena se společenskou oblastí a s celým komplexem činitelů utvářejících naše vědomosti, znalosti, osobnost i morální hodnoty. Výchova vyžaduje určitou sociální zralost rodičů, jejímž podstatným prvkem je odpovědnost za dítě. Cílem výchovy je tedy začlenění jedince do společnosti.

4. Emocionální funkce – umožňuje uspokojování citových potřeb rodičů, ale i dětí. Přispívá také k obnově fyzických sil. Rodina tvoří společenské prostředí, ve kterém člověk odkládá své veřejné role. Je zde vysoká míra otevřenosti a upřímnosti. Již v útlém věku mají pro dítě význam úzké citové vazby na matku, která pro něj představuje základní oporu, je zdrojem kladných emocí, které jsou spojeny s uspokojováním potřeb bezpečí a jistoty. Emocionální funkce rodiny je také ovlivněna intenzitou a hloubkou vzájemného vztahu mezi mužem a ženou. Tento vztah se odráží do celkové atmosféry rodiny. Nedostatečné plnění citové funkce negativně ovlivňuje vývoj dítěte a způsobuje vzájemné odcizení mezi jednotlivými členy rodiny. Toto může vést k jejímu rozpadu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22932
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse