Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rodinné poradenství

Rodinné poradenství

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve vymezuje pojem rodina. Poté se věnuje technickým aspektům rodinného poradenství, typům řešených problémů a službám poskytovaným v poradně. Vyjmenovává poradny v okolí Ostravy. Druhá část definuje náhradní rodinnou péči, její formy, proces zprostředkování a základní funkce odboru sociálně-právní ochrany dětí.

Obsah

1.
Pojem rodina
2
Rodinné poradenství
2.1
Technické otázky spojené s poradenstvím
2.2
Základní typy problémů klientů
2.3
Typy služeb, které jsou poskytovány rodině
2.4
Vybrané manželské a rod. poradny v okolí
3
Náhradní rodinná péče
3.1
Formy náhradní rodinné péče
3.1.1
Pěstounská péče
3.1.2Poručenství
3.1.3
Opatrovnictví
3.2
Proces zprostředkování náhradní rodinné péče
3.3
Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Úryvek

“ 3 NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Náhradní rodinná péče (NRP) je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno “náhradními” rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejména osvojení (adopce) a pěstounská péče.

3.1 Formy náhradní rodinné péče
Osvojení
Osvojení je státem garantovaná a zákonem ošetřená forma náhradní rodinné péče, při které přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva a povinnosti, jakoby byli rodiče. Osvojením dochází k přijetí cizího dítěte náhradními rodiči v takové právní, citové a sociální rovině, že vznikají vazby shodné jako mezi biologickými rodiči a dětmi.
Osvojení vedle svého hlavního poslání, kterým je a zůstává nahradit nezletilému dítěti chybějící stabilní rodinné prostředí, přispívá výchovou, péčí a láskou zároveň k naplňování smyslu života osvojitelů, v jejichž rodině začíná osvojenec žít
Další údaje, které bychom měli o osvojení vědět:
• dítě získává příjmení nových rodičů,
• osvojit lze pouze nezletilé dítě,
• vztah mezi dítětem a příbuznými osvojitelů je příbuzenský,
• podmínkou osvojení je právně volné dítě (souhlas biologických rodičů nebo zákonného zástupce dítěte s osvojením, 2měsíční žádný zájem rodičů od narození dítěte, 6-ti měsíční opravdový nezájem rodičů),
• o osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele,
• osvojit dítě může manželská dvojice, manžel(ka) rodiče dítěte nebo jedinec,
• mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl,
• osvojení je právně zakotveno v § 63 - § 77 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině.
Typy osvojení podle Zdeňka Matějčka:
a) osvojení 1. stupně, tj. osvojení zrušitelné
b) osvojení 2. stupně, tj. osvojení nezrušitelné
c) mezinárodní osvojení

Pěstounská péče
Pěstounská péče je státem garantovaná a kontrolovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali.
Pěstounskou péči jako takovou upravuje zákon o rodině, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o státní sociální podpoře a dále v právní předpisy o sociálním zabezpečení (kde jsou uvedeny nemocenské a důchodové pojištění pěstounů).
Pěstounská péče vzniká na základě rozhodnutí soudu. Pěstoun má právo dítě zastupovat a spravovat jeho běžné záležitosti, u výkonu mimořádných záležitostí, jako je třeba například vyřízení cestovního dokladu, musí mít souhlas zákonného zástupce. Mezi pěstounem a dítětem nevzniká příbuzenský vztah a dítě si nechává své původní příjmení, později je však možnost zažádat o změnu příjmení na příslušné matrice.
Pěstounskou péči dělíme na:
a) individuální pěstounská péče: je to forma péče, kdy pěstounská rodina přijímá dítě či skupinu dětí do své péče, ale své děti už mají nebo je vychovali,
b) skupinová pěstounská péče: forma péče, která se vykonává v zařízeních pro výkon pěstounské péče, zřizovatelem jsou okresní úřady, obce i nestátní subjekty. Pěstounovi, který vykonává pěstounskou péči v tomto zařízení, náleží odměna, která je posuzována jako mzda, protože se uzavírá mezi zřizovatelem a pěstouny písemná dohoda o vzájemných právech a povinnostech. V těchto zařízeních, tzv. rodinných buňkách, se o děti starají manželské páry a počet dětí ve skupině zpravidla nepřesahuje 10 dětí.
Jiným takovým „zařízením pro výkon pěstounské péče jsou SOS dětské vesničky, kde pěstounskou péči vykonává sama matka-pěstounka s pomocí další osoby, které se říká „teta“ a která matce pomáhá při vedení domácnosti a ve výchově dětí.
Poručenství
Poručníka stanovuje soud v případě, že:
• rodiče dítěte zemřeli
• byli zbaveni rodičovské odpovědnosti
• byl pozastaven výkon jejich rodičovské odpovědnosti
• nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a proto nejsou nositeli rodičovské odpovědnosti
Pokud nemůže být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, který je metodicky veden MPSV České republiky. Pokud tedy nemůže být poručníkem někdo z rodiny, většinou se poručník ustanovuje z osob blízkých rodině dítěte.
Poručník je odpovědný příslušnému soudu a tímto podléhá jeho dozoru a pokud nesplňuje své povinnosti, může být odvolán. Poručník tedy nezletilého vychovává, zastupuje ho a spravuje mu majetek místo jeho rodičů. Nedostává žádnou finanční odměnu od státu jako pěstouni."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11378
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse