Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Rodinné právo - maturitní otázka

Rodinné právo - maturitní otázka


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka na téma rodinné právo.
Obsah:
1.Prameny rodinného práva
2. Manželství
a) Formy manželství (civilní nebo církevní forma)
b) Vztahy mezi manželi
c) Zánik manželství
3. Rodiče a děti
a) Určování rodičovství
b) Vztahy mezi rodiči a dětmi
4. Náhradní rodinná výchova
a) Ústavní péče (dětské domovy)
b) Osvojení
c) Pěstounská péče
d) Svěření do výchovy jiného občana než rodiče
e) Vyživovací povinnost v rodinném právu
f) Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům
Úryvek z práce:
"Rodinné právo upravuje osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Osobní a majetkové vztahy jsou především mezi:
a)manžely
b)rodiči a dětmi
c)vztahy náhradní rodinné výchovy
Prameny rodinného práva
zákon o rodině
zákon o pěstounské péči
úmluva o právech dítěte
občanský zákoník
Manželství - zákon o rodině chápe manželství jako harmonické, pevné a trvalé životní společenství muže a ženy pro, které se oba dobrovolně rozhodli
Okolnosti vylučující uzavření platného manželství:
překážka bigamie
překážka příbuzenství mezi předky a sourozenci
překážka nezletilosti hranice 18 let ve vyjímečných případech lze povolit sňatek osobě starší 16 let
překážka duševní choroby..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43dfa797c1dd9.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Rodinne_pravo.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse