Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Role Evropské unie v mezinárodním obchodu

Role Evropské unie v mezinárodním obchodu

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je role Evropské unie v mezinárodním obchodu, přičemž se zaměřuje převážně na reakce EU na finanční krizi. Autor nejprve seznamuje s Evropskou unií, její historií a právním rámcem. Zabývá se její ekonomikou, popisuje společný trh, měnovou politiku i společnou obchodní politiku. Věnuje se postavení tohoto společenství ve světovém obchodě, Světovou obchodní bankou a bilaterálními obchodními vztahy, které rozlišuje na preferenční obchodní dohody, dohody a jiné úpravy pro poskytování jednostranných preferencí, regionální iniciativy a ostatní bilaterální dohody. Uvádí také význam EU pro světový obchod, její důležité obchodní partnery, představuje Evropský statistický úřad a v závěru se zaměřuje na zbožovou strukturu a současné obchodní vztahy EU.

Obsah

1.
Evropská unie
1.1
Historický exkurz
1.2
Právní rámec fungování
2.
Ekonomika EU
2.1
Společný trh
2.2
Měnová unie
2.3
Společná obchodní politika
3.
EU a její postavení ve světovém obchodě
3.1
EU a WTO
3.2
Bilaterální obchodní vztahy
3.2.1
Preferenční obchodní dohody
3.2.2
Dohody a jiné úpravy pro poskytování jednostranných preferencí
3.2.3
Regionální iniciativy
3.2.4
Ostatní bilaterální vztahy
3.3
Význam EU pro světový obchod
4.
Obchodní partneři EU
4.1
Evropský statistický úřad
4.2
Obchody se zbožím
4.3
Zbožová struktura
4.4
Současné obchodní vztahy

Úryvek

"3.2.1. Preferenční obchodní dohody
Asi nejvýznamnějším ekonomickým vztahem v této kategorii je vztah EU s Evropským sdružením volného obchodu (ESVO). Jsou založeny na dohodách o volném obchodu mezi EU a jednotlivými členy ESVO, sjednaných na počátku 70. let, a jako vztahy mezi geograficky a historicky nejbližšími partnery jsou velmi specifické, neboť jako regionální obchodní ujednání mají sice povahu vnějších vztahů, nicméně po vzniku Evropského hospodářského prostoru (EHP/EEA) markantně zasahují do politiky jednotného vnitřního trhu EU.
Do této kategorie patří např. Asociační dohoda s Tureckem, směřující k vytvoření celní unie, dále pak stabilizační a asociační dohody s Makedonií, Chorvatskem či Albánií, nebo Euro – středozemní asociační dohody.
Dvoustranné vztahy mezi EU a Švýcarskem, které je čtvrtým největším obchodním partnerem EU s podílem 6,4 % (viz. tab. č. 1), jsou založeny dohodou o volném obchodu z roku 1972 a bilaterálními dohodami o spolupráci v sedmi sektorech. Sektorové dohody se týkají volného pohybu osob, letecké a pozemní dopravy, vědecké a technologické spolupráce, zemědělství, posuzování shody a veřejných zakázek.
EU vyvíjí úsilí také o liberalizaci svých obchodních vztahů se zeměmi Latinské Ameriky. S některými z nich sjednala nebo vyjednává dohody o volném obchodu či dokonce asociační dohodu, jako například Dohodu o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci s Mexikem, Asociační dohodu s Chile nebo mezi EU a Společným trhem Jihu (Southern Common Market/MERCOSUR = Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay).
V roce 1988 byla uzavřena Dohoda o spolupráci s Radou pro spolupráci zemí Perského zálivu (GCC/Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty), která později transformovala v Dohodu o volném obchodě.

3.2.2. Dohody a jiné úpravy pro poskytování jednostranných preferencí
Do této oblasti řadíme především vztahy se zámořskými zeměmi a územími (OCT), které jsou na základě Smlouvy o ES přidruženy ke Společenství. Zvláštní postavení zde má Dohoda o partnerství se zeměmi skupiny ACP (Afriky, Karibiku a Tichomoří). Vybraným méně rozvinutým zemím (143 nezávislých zemí a 36 závislých zemí a území) pak EU poskytuje zvýhodněný obchodní režim pomocí Všeobecného systému preferencí (GSP).

3.2.3. Regionální iniciativy
Vzhledem ke své geografické a demografické velikosti a svému hospodářskému, politickému a kulturnímu významu je rozhodujícím partnerem EU Asie. Obchodní vztahy mezi EU a Asií proto významně podporuje hospodářský pilíř Setkání Asie-Evropa (ASEM) založené v roce 1996. V roce 1999 bylo summitem v Riu založeno Partnerství EU s Latinskou Amerikou a Karibikem, které se stalo platformou nejen pro řešení politických a ekonomicko-sociálních problémů, ale i pro jednání s třetími zeměmi a seskupeními.

3.2.4. Ostatní bilaterální vztahy
Nepreferenční zacházení výlučně v režimu doložky nejvyšších výhod EU uplatňuje pouze na dovoz z devíti členských zemí WTO, patřících k vyspělým ekonomikám světa: USA, Austrálie, Kanady, Japonska, Nového Zélandu, Hong-kongu/ČLR, Taiwanu, Korejské republiky a Singapuru. Spadají sem ale i Dohody o partnerství a spolupráci s Ruskem a ostatními státy SNS, tedy řadou následnických států SSSR, nebo například Dohoda třetí generace o spolupráci s Indií a Pákistánem či Dohoda mezi vládou Vietnamu a ES.
Obecně lze konstatovat, že smluvní obchodní politika zahrnuje veškerá smluvní ujednání EU se třetími zeměmi o dovozu a vývozu zboží. Tato ujednání se mohou týkat jednotlivých zemí či jejich seskupení nebo regionů, mohou mít však také globální dimenzi, jako je tomu v případě Světové obchodní organizace."

Poznámka

Práce obsahuje množství tabulek a grafů. Rozsah čistého textu je cca 8 stran. Část práce je totožná s Analýza vývoje a hospodářsko–politických souvislostí v oblasti životního prostředí, srovnání České republiky a Řecka - jedná se o kapitoly 1., 1.1, 1.2 a 4.1.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20187
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse