Romantismus v Evropě


Kategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Romantismus zpracované jako maturitní okruh. Dílo popisuje autory Anglie, Francie, Ruska, Německa a USA. Soubor také obsahuje historické pozadí doby, znaky a typické jazykové prostředky.

Obsah

1.
Historické pozadí
2.
Znaky
3.
Jazykové prostředky
4.
Anglie
5.
Rusko
6.
Německo
7.
Francie
8.
USA

Úryvek

"Navzuje na Pre-romantismus. Termín romantismus byl odvozen od slova román, tedy od označení literárního žánru, který se v 18. století začal hojně rozvíjet. V tomto útvaru převládá citovost nad rozumem, jedná se tedy o umělecké hnutí vzniklé jako protiklad Klasicismu. Je to tedy reakce na rozpor mezi realitou a ideály.

Historické pozadí:

- období Napoleonských válek (1803-1815) a následné revoluce po celé Evropě (1848)
- výsledkem nepokojů byla přeměna feudalismu (půdu vlastní pánové, obdělávají poddaní) na
kapitalismus (vznik soukromého vlastnictví, řízené státem)
- silý vliv mešťanstva a s tím vzniká i nová společnská třída - buržoasie
- moc peněz začíná rozhodovat o osobním životě, lásce, rodinných vztazích
- rozhodují-li o všem peníze, nemůže chudý, ale nadaný člověk uskutečnit své plány → cítí se
vyřazen ze společnosti a stále silněji prožívá rozpor mezi sebou a světem, tedy otcizuje se od světa

Znaky:

• důraz na city, především na lásku
• fantazie až iracionalita (rozumem nepochopytelný)
• popis krásy přírody
• děj se odehrává často v minulosti
• vliv lidové slovesnosti = projevy vznikající spontánně a šířené zejména ústním podáním
• výjimečné prostředí: tajuplné jezero, temné lesy, samoty, hřbitov, katedrály
• časté téma – nešťastná nebo nenaplněná láska (romantikové zbožňovali ideál)
• druhy románu: historický, revoluční (hrdá, ničivá vzpoura), rezignující (předurčení, osud),
dobrodružný, psychologický

• romantický hrdina - muž konvence porušuje / žena konvence dodržuje
- myšlenkově se ztotožňuje (splývá) s autorem, někdy i fyzicky
- jeho minulost je záhadná
- vždy miluje nešťastně
- útěchu nalézá v přírodě
- neschopný přizpůsobit se: vyvrženec společnosti, loupežník, cikán

Jazykové prostředky:

• důraz na tvůrčí svobodu umělce
• směšování žánrů
• volnost verše
• kontrastnost (krása v ošklivosti, zlo v podobě anděla)
• barvitý popis
• hudebnost
• zvukomalebnost jazyka
• obraznost
• obohacení jazyka o lidovou mluvu a archaismy

ANGLIE

George Gordon Byron [Džordž Górdn Bajrn]
= největší představitel tohoto období

Byronismus: osamocený boj výjmečného jedince proti společnosti
Byronská povídka*: lyrickoepická skladba s popisy

• Childe Haroldova pouť* = epos s autobiografickými rysy
• Giaur* [Džaur]
• Korzár a Lara

Percy Bysshe Shelley [Pérsi Byš Šeli]

• Odpoutaný Prométheus = zpracovaná antická báj v duchu romantismu → Prométheus je
zobrazen jako svobodný člověk

Walter Scott [Vóltr Skot]
- zakladatel historické povídky a románu

• Waverley
• Ivanhoe = pověsti o zbojníku Robinu Hoodovi
• Robert Roy

John Keáts [Džon Kýts]

• Oda na podzim
• Oda na melancholii
• Oda na slavíka

Sestry Bronteovi (Charlota a Jane)

Jane Austenová [Džejn Ostynová]

RUSKO
- romantismus s prvky realismu

Alexandr Sergejevič Puškin

Poezie – vliv Byronismu

• Evžen Oněgin = román ve verších, tragická postava byronovského typu – tzv. „zbytečný člověk“
• Kavkazský zajatec* = byronská povídka
• Cikáni

Próza

• Kapitánská dcerka
• Piková dáma

Drama

• Boris Godunov - skutečná historická postava

Michail Jurjevič Lermontov

• Démon
• Hrdina naší doby = psychologický ruský román, téma „zbytečného člověka“ - Pečorin
• Na smrt Puškina"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534c20df95438.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Romantismus_v_Evrope.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse