Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Romové a vzdělávání Romů v ČR

Romové a vzdělávání Romů v ČR

Kategorie: Etnologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou Romů a jejich vzdělávání v rámci České republiky. Popisuje osobu Roma a uvádí tři možnosti definování Romů - Rom jako nositel romské kultury, Rom ve smyslu sebeidentifikace a Rom jako charakteristika připsaná z vnějšku. Koncepce romské integrace se věnuje dílčím cílům bezproblémového soužití majoritní společnosti a romskými komunitami a institucionálnímu zajištění romské integrace. Nezapomíná na téma vzdělávání Romů jako nástroj jejich integrace, v němž se zaměřuje na jejich chování doma a ve škole, na problematiku Romů na základní škole, přípravné třídy a osobu romského asistenta pedagoga. Zde předkládá rozhovor s konkrétní asistentkou učitele na základní škole.

Obsah

1.
Kdo je Rom
1.1.
Romové, nositelé romské kultur
1.2.
Romové ve smyslu sebeidentifikace
1.3.
Rom jako charakteristika připsaná z vnějšku
2.
Koncepce romské integrace
2.1.
Institucionální zajištění romské integrace
3.
Vzdělávání Romů jako nástroj jejich integrace
3.1.
Romové doma a ve škole
3.2.
Romové na základní škole
3.3.
Přípravné třídy
3.4.
Asistent pedagoga (romský pedagogický asistent)
3.4.1.
Rozhovor s asistentkou učitele Julií Peškovou (ZŠ Křesomyslova, Praha 4)

Úryvek

"1. KDO JE ROM
K romské národnostní menšině se při sčítání lidu 2001 přihlásilo celkem 11 746 osob. Podle kvalifikovaných odhadů počet příslušníků romské komunity v ČR se pohybuje v rozmezí mezi 150 000 - 300 000 osob. Co způsobuje tak výrazný rozdíl? Především jde o to, co je chápáno pod pojmem Rom, zda jde o kulturní zařazení, výsledek sebeintegrace s určitou etnickou skupinou nebo vnější zařazení do skupiny podle charakteristického vzhledu.

1.1. Romové, nositelé romské kultur
Romem je tu míněn ten, kdo si osvojil a praktikuje určitý komplexní integrovaný systém hodnot, norem, principů sociální organizace, způsobů řešení problémů atd., systém, který identifikujeme jako romskou kulturu.
Základním prvkem romské kultury je velký důraz na příbuzenské vztahy, příbuzenství je páteří sociální struktury. Tradičními prvky kultur romských osad (rituální čistota a nečistota, víra v mule, tj. ve vracející se duše mrtvých aj.) jsou příslušníky romské kultury žity a předávány, přestože konkrétní podoba života osady je ovlivněna různými faktory. Při pohledu na romské osady na území České republiky, které zakládali slovenští Romové, se dají pozorovat rozdíly závislé na tom, odkud ze Slovenska rodina pochází, jaký byl její osud při imigraci a následném pobytu v České republice atd. Například degešství ( rituální nečistota) je některými Romy vnímáno tak, jak se s ním setkáváme v prostředí osad, u jiných je smíšeno s významy, které souvisejí více s prostředím českého města za degeše může být někdo považován, protože užívá drogy, překračuje normy sousedských vztahů nebo nakládá nepřijatelně s odpadky.
Vymezení Romů na základě romské kultury je problematické z toho důvodu, že dosud neexistuje ucelený model romské kultury v České republice. Romové zde žijící netvoří jasně ohraničenou a identifikovatelnou společnost, kulturní vzorce vykazují velkou rozdílnost jak mezi jednotlivými příbuzenskými skupinami, tak mezi místy, kde Romové žijí. To je způsobeno rozdílným stupněm akulturace či asimilace Romů v českém prostředí.

1.2. Romové ve smyslu sebeidentifikace
Romem je ten, kdo se za Roma považuje. Jednoduché, ale z hlediska statistiky se zde objevují komplikace. Jde o paradox zmíněný v úvodu – při sčítání lidu v roce 2001 se k romské národnosti přihlásilo jen 11 000 lidí, přestože odhady skutečného stavu jsou mnohonásobně větší. Příčinou může být jednak strach z přiznání se k romské národnosti, kdy by tento údaj mohl být proti respondentovi zneužit, proto Romové svou romskou národnost veřejně nedeklarují, přestože jsou si ji dobře vědomi. Druhým (zřejmě pravdivějším) důvodem je fakt, že Romové patří k těm typům etnika, které slovo národnost nevnímají tak, jak mu rozumí autoři dotazníku. Mnoho Romů si tedy může uvědomovat své romství, aniž by se hlásili k jednotnému romskému národu, své romství nechápou jako svou národnost.
Dále je dobré mít na paměti, že identifikace s nějakou skupinou je situačně podmíněná. Člověk se v nějaké situaci může považovat především za Horváta (při setkání s někým z rodiny Čonků), v jiné především za obyvatele své čtvrti (když je o jeho bydlišti řeč v televizi), za Roma (když mluví s „ne-Romem“) a jindy za Čecha (když cestuje do ciziny; když je mu naznačeno, že jako Rom je vlastně méně občanem, což je v životě Romů v České republice běžný jev). Za zmínku zde stojí například lokální patriotismus, na který v případě Romů, žijících na pražském Smíchově, upozornilo několik znalců tamního prostředí (S. Uhlová, M. Bořkovcová, J. Steiner). Smíchovští Romové podle nich deklarují a praktikují velmi silnou citovou vazbu k městské části Praha 5."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10403
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse