Rostlinné orgány


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce se zaměřuje na rostlinné orgány. Popisuje kořen, stonek, list nebo květ. Text je doplněn o obrázky.

Obsah

1.
Rostlinné orgány
2.
Kořen
3.
Stonek
4.
List
5.
Květ

Úryvek

"- Větvení stonku (postranní stonky vyrůstají z pupenů):
o Vidličnaté (jmelí)
o Hroznovité – hlavní stonek je silný (jehličnany)
o Vrcholičnaté

- Typy stonku:
o Dle konzistence a vnějšího vzhledu:
1. bylinný:
- lodyha – listy po colé délce
- stvol – nenese listy po celé délce, jsou pouze ve spodu
- stéblo – typ stonku polistěného po celé délce, má zveličelé uzliny v podobě kolínek

2. dřevnatý
o Dle příčného průřezu:
- Válcovitý
- Čtyřhranný
- Trojhranný
- Žabernatý
- Rýhovaný
- Křídlatý

o Dle způsobu růstu:
- Přímý (mák)
- Vystoupavý (jetel)
- Poléhavý (rdesno)
- Plazivý (mochna)
- Ovíjivý (svlačec)
- Popínavý (hrách)


- Vnitřní stavba stonku:
- Primární – neztloustlý stonek
- Sekundární – tloustnutí stonku činností kambia a felogenu
- Kambium → sekundární dřevo a lýko (letokruhy)
- Felogen → peridermis (sekundární kůra)

- Metamorfózy (přeměny) stonků:
- Oddenky – stonky, které rostou pod zemí (kapradiny)
- Oddenkové hlízy – pod zemí (zázvor, brambor)
- Lodyžní hlízy – nad zemí (kedlubny, ředkvičky)
- Šlahouny – postranní výběžky stonků (jahody)"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 6 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5415847d8cb71.zip (75 kB)
Nezabalený formát:
Botanika.doc (103 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse