Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Rostliny ranně sukcesních stádií - bakalářská práce

Rostliny ranně sukcesních stádií - bakalářská práce

Kategorie: Biologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je pořídit kompletní druhový soupis rostlin ranně sukcesních stádií na revitalizovaných březích dvou Kokotských rybníků v průběhu dvou vegetačních sezón v letech 2009 – 2010. Dále autorka poskytuje přehled o zastoupení druhů stromového a keřového patra obklopující rybníky, zdokumentovává rozmístění a velikosti pobřežních porostů a získaná floristická data srovnává s dřívějšími průzkumy. Pozornost věnuje rovněž revitalizaci, popisuje především její důvody a cíle.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Vymezení cílů práce
1.2
Literární rešerše
2.
Charakteristika území
2.1.
Lokalizace
2.2.
Historie Kokotské rybniční soustavy
2.3.
Geomorfologie, geologie a pedologie
2.4.
Klima
2.5.
Hydrologie a hydrogeologie
2.6.
Vegetační kryt
3.
Revitalizace povodí Kokotské rybniční soustavy
3.1.
Důvody a cíle revitalizace
3.2.
Dřívější floristické a vegetační průzkumy
3.2.1
Dřívější druhové soupisy
3.2.2
Přehled zjištěných výskytů chráněných druhů rostlin
4.
Metodika
4.1
Přehled dílčích lokalit
4.2
Metodika sběru a determinace
4.3
Metodika vyhodnocení
5.
Aktuální floristická data
5.1.
Přehled získaných druhů
5.2.
Vyhodnocení
5.2.1
Zastoupení rostlinných druhů z hlediska nároků na světlo
5.2.2
Zastoupení rostlinných druhů z hlediska nároků na půdní vlhkost
5.2.3
Zastoupení rostlinných druhů z hlediska nároků na půdní reakci
5.2.4
Zastoupení rostlinných druhů z hlediska životní strategie
5.2.5
Zastoupení rostlinných druhů z hlediska příslušnosti k čeledím
5.3.
Návrh managementu
6.
Diskuse
6.1.
Srovnání se staršími údaji
6.2.
Srovnání jednotlivých lokalit
6.3.
Obecné závěry
7.
Závěr
8.
Použité zdroje

Úryvek

"2.5 Hydrologie a hydrogeologie
Kokotská rybniční soustava a její spádové povodí náleží k povodí potoka Svatka. Jedná se o pravostranný přítok řeky Klabavy. V horní části povodí je prameniště potoka již od středověku ovlivněno vybudováním rybníků. Prameniště Svatky se nachází v střídavě zamokřovaném až mokrém sedle s nadmořskou výškou 449 m mezi rozvodným hřbetem Kokotska (501 m) a hřebenem tvořeném elevacemi Ostrý kámen (474 m) – Hůrka (485 m).
Horninové podloží tvoří hydrogeologický masív s poměrně slabou puklinovou propustností. Zvýšené přítoky podzemních vod jsou vázané výhradně na tektonická pásma nebo výrazná horninová rozhraní. Kolektory podzemních vod jsou v zájmovém území syceny výhradně infiltrací ze srážkových vod a jsou tudíž závislé na jejich intenzitě (HÁJEK 2007).
Kokotskou rybniční soustavu tvořily před revitalizací pouze dva funkční rybníky – Dolní a Horní kokotský rybník a z dalších dvou zaniklých menších rybníků zbývaly jen tělesa hrází. Tyto rybníčky se nacházejí pod Horním a Dolním kokotským rybníkem .
V minulosti byla voda do obou vodních nádrží přiváděna drenážními systémy, jelikož vývěry podzemních vod nevytvářely trvalé vodoteče. Jak dále uvádí HÁJEK (2007), je v horní části povodí značný deficit vody.
Drenážní systémy, systémy příkopů, byly v minulosti vybudovány za účelem přivádění srážkové vody z lesních porostů do vodních nádrží. Tyto drenáže byly v průběhu času zaneseny půdou a organickým materiálem, některé i zarostly vegetací. Jejich funkce se tímto zásadně omezila. Obnovení průtoku některých příkopů je jedním z úkolů revitalizace.
V srpnu 2007 byla provedena hydrochemická měření ve vodách na kokotské rybniční soustavě (HÁJEK M., 8/2007).

2.6 Vegetační kryt
Na mapě potencionální přirozené vegetace je zkoumané území charakterizováno jako biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albite-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) a spadá do ní celé povodí řeky Svatka. Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje slabší příměsí až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), habru (Carpinus betulas), buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia cordata), na sušších stanovištích s příměsí borovice (Pinus sylvestris). Dub letní (Quercus robur) se objevuje jen na relativně vlhčích místech, zejména v jižní polovině Čech. Fyziognomii bylinného patra určují (sub)acidofilní a mezofilní lesní druhy (Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinum myrtillus, Convallaria majalis, Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pretense aj.) (NEUHÄUSLOVÁ 1998, s. 188 - 189).

Na Dolním kokotském rybníce tvoří stálou vegetaci vodních ploch porosty Equisetum fluviatile, místy až přes 1 m vysoké, monodominantní porosty Typha angustifolia a Typha latifolia, který „vytváří méně kompaktní porosty než o. úzkolistý (HEJNÝ et al. 2000, s. 110).“ Maloplošně se na okraji vodní plochy pod hrází rybníka vyskytují jednodruhové porosty: Juncus effusus, Carex pseudocyperus, C. elata a C. acuta. Carex brizoides se uplatňuje na obou březích rybníka, kde tvoří husté koberce. Porost mělkých vod tvoří u hráze rybníka Sagittaria sagittifolia a Oenanche aquatica."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a schémata. Rozsah čistého textu je cca 21 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21882
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse