Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozbor problematiky trhu práce na Liberecku - ročníkový projekt

Rozbor problematiky trhu práce na Liberecku - ročníkový projekt

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem tohoto projektu je seznámení se s problematikou nezaměstnanosti v Libereckém kraji. První část je teoretická. Popisuje základní charakteristiku trhu práce, uvádí stručné rozdělení nezaměstnanosti podle různých hledisek, její příčiny a důsledky, problémové skupiny a politiku snižování nezaměstnanosti. Druhá část se zaobírá aktuální situací v České republice, porovnáním s Evropskou unií, ale také rozborem jednotlivých krajů mezi sebou. Z této analýzy se odvíjí další část, která se již více zaměřuje na Liberecký kraj a popisuje oblast trhu práce z různých pohledů. Zachycuje vývoj míry nezaměstnanosti v tomto kraji za poslední tři roky, poměr poptávky a nabídky volných pracovních míst, rozbor uchazečů o zaměstnání podle různých kritérií, ale i aktuální míru nezaměstnanosti v jednotlivých částech Libereckého kraje - mikroregionech. Následně se specializuje na samotné mikroregiony, které se nejvíce s nezaměstnaností potýkají - konkrétně na Frýdlantsko a Novoměstsko. Zde si všímá jejich geografické a demografické stránky, vývoje a porovnání míry nezaměstnanosti i uplatnění největšího nástroje aktivní politiky zaměstnanosti na Liberecku, a to veřejně prospěšných prací. Závěr předkládá možné rezervy v řešení nezaměstnanosti.

Obsah

1.
Trh práce
1.1.
Nabídka po práci
1.2.
Poptávka po práci
1.3.
Trh práce
1.3.1.
Důsledky nezaměstnanosti
1.3.2.
Příčiny nezaměstnanosti
1.3.3.
Rizikové skupiny na trhu práce
1.4.
Nezaměstnanost
1.4.1.
Přirozená míra nezaměstnanosti
1.4.2.
Měření nezaměstnanosti
1.4.3.
Přirozená míra zaměstnanosti
1.4.4.
Tendence ke zvyšování zaměstnanosti
1.5.
Politika snižování nezaměstnanosti
1.6.
Členění nezaměstnanosti
2.
Nezaměstnanost v ČR
2.1.
Míra nezaměstnanosti v ČR podle krajů
2.2.
Porovnání míry nezaměstnanosti v ČR a Libereckém kraji
3.
Nezaměstnanost v Libereckém kraji
3.1.
Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2003 - 2005
3.2.
Počet nezaměstnaných za rok 2004 a 2005
3.3.
Poptávka a nabídka pracovních míst na Liberecku
3.4.
Vývoj nabídky pracovních míst na Liberecku
3.5.
Počet uchazečů na jedno pracovní místo
3.6.
Míra nezaměstnanosti v mikroregionech Libereckého kraje
3.7.
Struktura uchazečů o zaměstnání podle dosaženého vzdělání
3.8.
Uchazeči o zaměstnání podle věkové kategorie
4.
Aktivní politika nezaměstnanosti na Liberecku
4.1.
Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
4.2.
Veřejně prospěšné práce
4.2.1.
Poměr nabídky pracovních míst a veřejně prospěšných prací
4.2.2.
Porovnání obsazení veřejně prospěšných prací za rok 2004 a 2005
4.2.3.
Vznik nových veřejně prospěšných prací a obsazování veřejně prospěšných prací
5.
Frýdlantsko a Novoměstsko
5.1.
Charakteristika Frýdlantska
5.1.1.
Geografické údaje
5.1.2.
Demografické údaje
5.2.
Vývoj míry nezaměstnanosti
5.3.
Porovnání míry nezaměstnanosti
5.4.
Veřejně prospěšné práce na Frýdlantsku
6.
Možné rezervy v řešení nezaměstnanosti

Úryvek

"3. Nezaměstnanost v Libereckém kraji
Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji se stále vyvíjí a má trend se nepatrně snižovat. Největší podíl na tomto pozitivním vývoji má celková geografická poloha a dobrá dopravní vybavenost.

3.1. Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2003 – 2005
Následující grafy znázorňují vývoj míry nezaměstnanosti za poslední tři roky (2003, 2004, 2005). První graf ukazuje celkový vývoj a je zde evidentní, že míra nezaměstnanosti má z dlouhodobého hlediska klesající trend. V druhém grafu je zaznamenána míra nezaměstnanosti v porovnání měsíců v období tří let. I v tomto grafu je vidět stálý pokles. V první polovině roku 2004 byla míra nezaměstnanosti nepatrně vyšší oproti roku předcházejícímu, ale přímka roku 2005 se pohybuje pod přímkami roků předešlých.
Graf č. 4 Vývoj míry nezaměstnanosti na Liberecku 2003 - 2005 (v %)

Graf č. 5 Vývoj nezaměstnanosti na Liberecku dle měsíců (v %)

3.2. Počet nezaměstnaných za rok 2004 a 2005
V přehledu vidíme počty uchazečů v průběhu posledních dvou letech. Je zde opět vidět klesající trend míry nezaměstnanosti. Jsou zde zahrnuty všichni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci pracovního úřadu v Liberci ať se aktivně či pasivně podílí na snaze zapojit se do pracovního procesu. Graf také uvádí podíl absolventů, kteří do dvou let po ukončení školní docházky nenašli zaměstnání. Tato skupina je problematická z hlediska chybějících pracovních návyků, které ještě neměli šanci získat. Trend u uchazečů po škole je kolísavý, velkou roli hraje konec školního roku, kdy si většina čerstvých absolventů udělá poslední prázdniny a práci začíná hledat až v průběhu září. V tomto grafu je možno také vidět mladistvé uchazeče. Jsou to uchazeči, kteří mají jen základní vzdělání často i neukončené a nebo neukončené střední vzdělání. Problém u absolventů a mladistvích je také z hlediska vyplácení dávek, na které nemají nárok, protože se ještě většina nepodílela na pracovním procesu a tudíž nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Jako třetí skupina jsou v grafu uvedeny osoby se zdravotním postižením. Tento trend je spíše ustálený a nejsou zde žádné výrazné výkyvy, jako například u absolventů.

Graf č. 6 Počet nezaměstnaných uchazečů a problematické skupiny

3.3. Poptávka a nabídka pracovních míst na Liberecku
Tento graf lze jen stručně charakterizovat, že nabídka pracovních míst je nedostačující k pokrytí poptávky. I když to *nelze říct jednoznačně, protože na pracovním úřadě jsou evidovaní i uchazeči, kteří ve skutečnosti práci nehledají a nechtějí se podílet na pracovním procesu.
*Nelze to však říci jednoznačně…..

Graf č. 7 Poptávka a nabídka pracovních míst

3.4. Vývoj nabídky volných pracovních míst na Liberecku
Vývoj nabídky volných pracovních míst na Liberecku je poměrně příznivý. Z přehledu je vidět, ze na začátku roku 2003 bylo na pracovním úřadě evidováno 776 volných pracovních míst a na konci roku 2005 se tato nabídka pohybovala kolem hranice 1200 volných pracovních míst. Různé výkyvy jsou způsobovány nejen sezónními prácemi, ale hlavně nově vznikajícími firmami, které hromadně poptávají pracovní sílu."

Poznámka

Jedná se o ročníkový projekt na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci. Obsahuje resumé v angličtině, velké množství grafů a schémat. Čistý text tvoří cca 16 stran. Přílohy zmiňované v práci nejsou její součástí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12256
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse