Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozbor účetní závěrky společnosti Olma, a. s.

Rozbor účetní závěrky společnosti Olma, a. s.

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce provádí analýzu účetní závěrky společnosti Olma, a. s., za období 2008/2009. Po představení společnosti jsou rozebírány tři výkazy tvořící nezbytnou součást účetní závěry, a to rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha. Zpracován je rovněž přehled o peněžních tocích a připojena finanční analýza vybraných poměrových ukazatelů. Práce je doplněna rozsáhlou přílohovou částí.

Obsah

1
Úvod
2
Společnost Olma, a. s.
2.1
Výběr společnosti
2.2
Představení společnosti
3
Rozbor účetní závěrky
3.1
Analýza rozvahy
3.1.1
Aktiva
3.1.1.1
Horizontální a vertikální rozbor
3.1.1.2
Dlouhodobá aktiva
3.1.1.3
Oběžná aktiva
3.1.1.4
Časové rozlišení
3.1.2
Pasiva
3.1.2.1
Horizontální a vertikální rozbor
3.1.2.2
Vlastní kapitál
3.1.2.3
Cizí kapitál
3.1.2.4
Časové rozlišení
3.2
Analýza výkazu zisku a ztrát
3.3
Analýza přílohy
3.3.1
Forma vypracování přílohy
3.3.2
Obsah zpracování přílohy
3.3.3
Doporučení
3.4
Analýza Cash Flow
4
Problematické oblasti a návrhy na jejich řešení
4.1
Dlouhodobý hmotný majetek
4.1.1
Pozemky a umělecká díla a sbírky
4.1.2
Stavby
4.1.3
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
4.1.3.1
Stroje a zařízení
4.1.3.2
Dopravní prostředky
4.2
Zásoby
4.3
Rezervy a opravné položky
4.4
Vlastní kapitál (neth worth, equity)
4.4.1
Ovládající osoby
4.5
Pohledávky a závazky vůči státu
4.6
Finanční anylýza
4.6.1
Ukazatele rentability
4.6.2
Ukazatele likvidity
4.6.3
Ukazatele zadluženosti
5
Závěr
5.1
Shrnutí práce a přínos pro skupinu
5.2
Zapojení členů skupiny
6
Použitá literatura
7
Přílohy
7.1
Výpis z obchodního rejstříku
7.2
Účetní závěrka
7.3
Příloha účetní závěrky
7.4
Zpráva nezávislého auditora

Úryvek

"3 SPOLEČNOST OLMA A.S.
3.1 VÝBĚR SPOLEČNOSTI
Společnost Olma, a.s. byla v prvé řadě vybírána podle podmínek uvedených v zadání seminární práce pro předmět 1FU202. Požadavky byly kladeny na právní formu společnosti, kde vyhovovaly společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, a na účetní závěrku, která musela být individuální (nikoli konsolidovaná), sestavená podle českých předpisů a auditovaná. (Předpisy pro účetní závěrku v České Republice upravuje Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušné vyhlášky.)
Na základě daných požadavků jsme z Obchodního rejstříku zveřejněného na webové stránce www.justice.cz ze Sbírky listin vybrali několik vhodných firem. Po dlouhém kolektivním uvažování se výběr firem zužil na dvě firmy – první Olma, a.s., což je ryze česká společnost, která se zabývá zpracováním mléka a výrobou mléčných výrobků, se kterými se každý z nás se denně setkává, a druhá jménem Stavby Kühn s.r.o., česká stavební společnost. Nakonec nám byla na cvičení doporučena společnost Olma, a.s.
3.2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
PROFIL SPOLEČNOSTI
obchodní firma: OLMA, a. s.
právní forma: akciová společnost
datum zápisu: 1. 1. 1994
sídlo: Pavelkova 18, Olomouc
IČ: 47675730
základní kapitál dle aktuálního výpisu z Obchodního rejstříku: 20 480 871,- Kč
Zpracování mléka má v oblasti Olomoucka bohatou tradici, která je známa již od konce 19. století. Před rokem 1935 se v této oblasti nacházelo mnoho malých mlékáren. V roce 1935 se snažili obyvatelé vybudovat novou koncentrovanou družstevní mlékárnu, bohužel II. světová válka a rozdílnost názorů nedovolily tuto myšlenku zrealizovat.
Po roce 1945 tento záměr znovu ožil. Podařilo se jej uskutečnit až po roce 1965, kdy došlo na základě rozhodnutí Ministerstva potravinářského průmyslu k zániku malých mlékáren a tak vznikla nová moderní průmyslová mlékárna - OLMA.
V letech 1970 - 1993 byla OLMA součástí SEVEROMORAVSKÝCH MLÉKÁREN NP OSTRAVA - MARTINOV, jako jeden z 9 závodů. Akciová společnost Olma vznikla uskutečněním privatizačního projektu dne 1. 1. 1994. a je právním nástupcem státního podniku Olma, Mlékárenský průmysl Olomouc, který se v roce 1990 vyčlenil ze Severomoravských mlékáren, n.p. Ostrava - Martinov.
Na konci roku 1998 byla založena 100% dceřiná společnosti OLMA SLOVAKIA, s.r.o. V roce 2010 získala společnost Olma certifikát IFS (International Food Standard).
Společnost má od roku 2009 pouze jediného akcionáře, a to Milkagro Majetková, a. s."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy a kopie dokumentů, rozsah čistého textu činí cca 18 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24084
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse