Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozbory hospodářských činností

Rozbory hospodářských činností

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Studijní materiál pochází z předmětu Rozbory hospodářských činností vyučované na OPF SLU oboru Ekonomika cestovního ruchu. Představeny jsou možnosti, metodika a techniky provádění analýz.

Obsah

1.
Teoretický vstup do problematiky – charakteristika finanční analýzy
2.
Finanční analýzu můžeme rozdělit do tří základních etap
3.
Zdroje informací pro finanční analýzu
a) Rozvaha
b) Ukazatel stability
c) Výkaz zisku a ztráty
d) Výkaz cash - flow
e) Slabé stránky účetních výkazů
4.
Uživatelé informací z finanční analýzy
5.
Metody finanční analýzy
a) Analýza poměrových ukazatelů
b) Srovnání ukazatelů
c) Ukazatele likvidity
d) Slabé stránky poměrové analýzy
e) Analýza absolutních ukazatelů
f) Vertikální analýza
g) Horizontální analýza
6.
Ukazatelé charakterizující objem produkce firmy
a) Vztahová analýza
b) Kauzální analýza
c) Dialektická analýza
d) Syntéza
e) Poměrná čísla
7.
Význam rozborů
a) Podstata, cíle a význam rozborů
b) Rozbor činnosti provádíme
c) Funkce rozboru hospodářské činnosti
d) Úkoly rozborů
e) Členění rozborů
f) Zásady provádění rozboru
8.
Organizace rozborové činnosti
a) Zásady opatření
9.
Shrnutí
10.
Techniky srovnávání ukazatelů
11.
Základní rozborové metody
a) Metoda srovnávání
b) Závěr
12.
Analýza
13.
Forma analýzy

Úryvek

" Rentabilita tržeb (ROS – Return od Sales)
čistý zisk / tržby

Tento ukazatel vyjadřuje stupeň ziskovosti, rentability tržeb. Charakterizuje úspěšnost podniku na trhu při uplatňování výrobků a služeb a tvorbě cen. Hodnota udává, jaké množství zisku v kornách připadá na 1 korunu tržeb. Nižší hodnoty mohou znamenat nižší ceny, vyšší náklady nebo obojí. Nízká úroveň tohoto ukazatele tedy ukazuje na chybné řízení firmy, střední úroveň je znakem kvalitního managementu a dobrého jméně firmy na trhu. Vysoká úroveň je znakem kvalitního managementu a dobrého jména firmy na trhu. Vysoká úroveň ROS může znamenat do budoucna problémy s konkurencí, která se pokusí na základě nižších cen vytlačit firmu z trhu a zaujmout její místo. Pozitivním vývojem je růst hodnoty ukazatele v časové řadě.

 Nákladovost
celkové náklady / tržby = 1 – (čistý zisk / tržby)

Tento ukazatel rovněž hodnotí hospodárnost firmy. udává nám, kolik nákladů bylo vynaloženo na 1 Kč výnosů. Pro podnik je příznivější co nejnižší hodnota tohoto ukazatele. pokud je výsledná hodnota vyšší než 1, znamená to, že celkové náklady jsou větší než celkové výnosy a firma je ztrátová.

 Ukazatelé aktivity
Pomocí těchto ukazatelů se měří schopnost společnosti dosahovat při optimálním využití majetku co nejlepších výsledků. Pokud společnot vlastní příliš mnoho aktiv, její úrokové zatížení je velké a zisk je stlačován úrokovým břemenem. Naopak, vlastní-li podnik málo produktivních aktiv, musí se vzdát mnoha výhodných podnikatelských příležitostí.

Tyto ukazatele mají nejčastější podobu obratu, tzn. doby, po kterou je majetek vázán v určité formě. Ukazatel nám může udávat také počet obrátek, tzn. kolikrát se obrátí určitý druh majetku za časové období. V tomto případě se jedná o obrácený poměr v ukazateli.

 Obrat celkových aktiv
celkové výnosy / celková aktiva

Tento ukazatel měří intenzitu použití celkových aktiv. Pokud je jeho hodnota v delším časovém období nízká, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá aktiva. Čím je výsledek vyšší, tím je situace pro společnost lepší.

Budeme-li chtít tento ukazatel porovnoat s obrovým průměrem, můžeme narazit na problém vyplývající ze způsobu oceňování aktiv. Většina aktiv je evidována v účetních výkazech v historických cenách, které neberou v úvahu inflaci. Ukazatel je rovněž ovlivněn přijatou odpisovou politikou podniku. Firma, která zvolila metodu zrychlených účetních odpisů, bude vykazovat za jinak stejných podmínek jiné hodnoty tohoto ukazatele než firma, která používá lineární odpisy. Proto musí být tento ukazatel interpetován velmi opatrně a vždy v souvislosti s používanou účetní (odpisovou a oceňovací) politikou."

Poznámka

Práce je velmi zmatená a chvílemi nejasná.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9007
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse