Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozdíl mezi romskou rodinou a průměrnou rodinou naší většinové společnosti

Rozdíl mezi romskou rodinou a průměrnou rodinou naší většinové společnosti

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá rozdíly a shodnými znaky minoritních romských rodin a obecné české rodiny. Na základě těchto poznatků navrhuje způsoby, jakými by se dalo některým konfliktům předcházet a jak lépe romské rodiny začlenit. Poté se věnuje úzce specifickým romským zvykům, náboženství a událostem, které utvářejí jejich život.

Obsah

1.
Rozdíly mezi romskou a průměrnou rodinou naší většinové společnosti
2.
Shodné znaky romské a průměrné rodiny naší většinové společnosti
3.
Proč vznikají konflikty mezi oběma skupinami a jak by se daly částečně odstranit
4.
Romská rodina
5.
Romské zvyky – křtiny, svatba, smrt
6.
Náboženství romů - Průvod Kali Sáry v "Les Saintes-Maries-de-la Mer"

Úryvek

"Proč vznikají konflikty mezi oběma skupinami a jak by se daly částečně odstranit (podle mého názoru)

Vzhledem k určité odlišnosti romské komunity, která ve společnosti vystupuje jako minorita, dochází k zásadním rozporům vůči většinovému obyvatelstvu, jež tvoří majoritu. Stávající odlišnosti mají za následek určitý odstup obou společenství vůči sobě. Tento odstup sebou nese jistou vzájemnou nevraživost mezi oběma skupinami. Ty vůči sobě vystupují navzájem a jedna obviňuje druhou. Víceméně mají obě pravdu, ale ani jedna ze stran nechce uznat argumenty té druhé. Důsledkem je nedostatečná vůle obou stran chtít na stávajícím stavu něco měnit. Díky výše zmíněným skutečnostem potom dochází ke stagnaci romské komunity na okraji společnosti. Tento fakt sebou nese negativní jevy, jimiž jsou velká nezaměstnanost a vysoká kriminalita romské minority.
Dle mého názoru by se dal tento nepříznivý stav odstranit. Samozřejmě není možné učinit opatření, která by přinesla okamžitou nápravu. Šlo by o dlouhodobý program, jehož hlavním úkolem by bylo zajistit odstranění barier, které mezi sebou obě skupiny mají. Toho by bylo možné dosáhnout vzájemnou prezentací obou skupin vůči sobě navzájem- jakési
zpřístupnění se jedněch druhým a naopak. Důležité je vybudovat vzájemnou toleranci mezi oběma kulturami.
V rámci velkoměstského obvodu by tomuto mohl pomoci soubor opatření, jež by nabídla v této věci řešení a to v následujících problémech :
Jednalo by se hlavně o snížení nezaměstnanosti.a následně i kriminality romského etnika. Dále by musela být učiněna i opatření na poli kultury. Tady by musela nastoupit taková opatření, která by romy zaměstnala , vyplnila jejich volný čas a uvedla by v život jiné vzorce chování, než jakými se řídí.
Především je důležité nabídnout minoritní skupině práci. Když práci, tak takovou , která by odpovídala svou náročností kvalifikačně hůře vybaveným pracovníkům. Přitom je ale důležité, aby práce byla dobře společensky oceněna. U romských pracovníků by bylo žádoucí, aby nevznikl dojem, že na ně zbyla podřadná práce, kterou nechce nikdo dělat. Město by mohlo zřídit kupříkladu provozovnu komunálních prací, její součástí by byla rekvalifikace neškolených pracovníků na potřebné obory. Takto proškolení lidé by kdykoliv v budoucnu našli uplatnění snáze než neškolení pracovníci. Dle mého názoru by si zde město mohlo vychovat pracovníky pro nedostatkové profese v komunální sféře. Většinou jde o profese, které nikdo nechce dělat. Je tomu tak z toho důvodu, že je dáváno až příliš najevo, že jde o práci s nízkým společenským uplatněním. Tady by záleželo na přístupu k lidem, kteří tyto komunální činnosti vykonávají. Dále mám na mysli zřízení takového zařízení, které by vzdáleně fungovalo jako chráněná dílna. Kupříkladu dílna lidových řemesel atp. Součástí takto postaveného programu musí být nejen finanční, ale i společenské ocenění práce zde soustředěných pracovníků."

Poznámka

Poslední část o rómském náboženství je přejata z http://romove.radio.cz/cz/tisknout/18147.

Název práce i některých oddílů je ponechán v původním autorčině znění.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9753
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse