Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha 10

Charakteristika: Práce definuje rozhodčí řízení a vysvětluje jeho povahu pomocí čtyř základních teorií - smluvní, rozsudkové - jurisdikční, smíšené a nezávislé. Autor vyjmenovává jednotlivé klady a zápory rozhodčího řízení, věnuje se každému jeho druhu. V této souvislosti pak hovoří o rozhodčím řízení ad hoc, řízení institucionálním, fakultativním a obligatorním. Samotný závěr patří otázce arbitrality.

Obsah

1.Pojem a povaha rozhodčího řízení
1.1.Teorie vysvětlující povahu rozhodčího řízení
1.1.1.Teorie smluvní
1.1.2.Teorie rozsudková-jurisdikční
1.1.3.Teorie smíšená
1.1.4.Teorie nezávislá
2.Klady a zápory rozhodčího řízení
2.1.Jednoinstančnost
2.2.Rychlost a neformálnost
2.3.Snadná vymahatelnost
2.4.Neveřejnost
2.5.Nižší náklady
2.6.Postavení rozhodců
2.7.Výběr rozhodců
3.Druhy rozhodčích řízení
3.1.Ad hoc
3.2.Institucionální řízení
3.3.Fakultativní řízení
3.4.Obligatorní řízení
4.Arbitralita


Úryvek

"4. Druhy rozhodčího řízení
Rozhodčí řízení se zpravidla dělí na rozhodčí řízení :
a) ad hoc,
O rozhodčí řízení ad hoc se jedná tehdy, jestliže se strany dohodnou na tom, že jejich spor bude projednáván jedním nebo několika rozhodci, které si strany samy vyberou nebo které jmenuje k tomu oprávněná osoba. Strany tak nejsou při výběru rozhodců vázány žádnou listinou či jiným seznamem rozhodců ani zvláštními procesními pravidly. Je ponecháno na vůli stran, koho si za rozhodce vyberou i jaká procesní pravidla pro rozhodčí řízení určí. Při výběru rozhodců i při výběru procesních pravidel jsou však strany vázány ustanoveními právních norem, upravujících rozhodčí řízení na území státu, kde se má rozhodčí řízení konat.
b) institucionální,
O rozhodčí řízení institucionální se jedná tehdy, jestliže se spor projednává před stálou rozhodčí institucí, které jsou nejčastěji nazývány rozhodčím soudem. Zřizování rozhodčích soudů podléhá právním předpisům toho státu, na jehož území mají své sídlo.
Podle některých právních předpisů lze zřídit stálý rozhodčí soud pouze na základě zákona. Každý stálý rozhodčí soud si vydává svá pravidla, podle kterých pak rozhodčí řízení před ním probíhá (nejčastěji označované jako "Reglement" - "Řád"). Součástí řádů jsou zpravidla i pravidla o nákladech rozhodčího řízení a o jejich placení stranami. Rozhodčí soudy zpravidla existují u obchodních či jiných komor či při burzách.
Každý stálý rozhodčí soud má svůj administrativní aparát, který zajišťuje po stránce organizační jeho činnost a je garantem bezproblémového servisu při projednání a rozhodnutí sporu.
Rozhodčí řízení institucionální má oproti rozhodčímu řízení ad hoc řadu výhod, pro které je i více využíváno jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Strany mají jednak usnadněný výběr rozhodců (mohou je vybírat z listiny rozhodců ), nemusí s rozhodcem složitě vyjednávat o jeho odměně (zaplatí poplatek za rozhodčí řízení a tím je to pro stranu vyřízeno), je určitý dohled nad činností rozhodců při jejich rozhodovací činnosti (u některých rozhodčích institucí jsou rozhodčí nálezy před jejich vydáním schvalovány předsednictvem rozhodčího soudu), v př ípadě smrti rozhodce rozhodčí smlouva nezaniká a spor může být rozhodnut jiným rozhodcem apod. Institucionální rozhodčí řízení je v praxi považováno za bezpečnější a efektivnější než řízení ad hoc.
c) fakultativní
O fakultativním rozhodčím řízení hovoříme tehdy, jestliže je k jeho uskutečnění nezbytná platná rozhodčí smlouva uzavřená mezi spornými stranami. O fakultativním rozhodčím řízení se hovoří též jako o dobrovolném rozhodčím řízení (dobrovolné arbitráži), neboť strany k němu přistupují na základě dobrovolně uzavřené rozhodčí smlouvy.
d) obligatorní
O rozhodčí řízení obligatorní jde tehdy, jestliže k jeho zahájení není potřebné žádnou rozhodčí smlouvu uzavírat, neboť na základě mezinárodní smlouvy nebo vnitrostátního právního předpisu stačí podat žalobu u příslušného rozhodce nebo rozhodčí instituce a žalovaný se musí rozhodčímu řízení podrobit. Takové obligatorní rozhodčí řízení existovalo dříve ve vztazích mezi hospodářskými organizacemi členských států bývalého RVHP. Žádný český právní předpis nestanoví obligatorní rozhodčí řízení (mám na mysli rozhodčí řízení, kterému je věnována tato publikace, ne však např .rozhodčí řízení podle Arbitrážního řádu ČSLH). Naopak obligatorní rozhodčí řízení jako jeden ze způsobů řešení sporů z investic mezi fyzickými a právnickými osobami a státy, na jejichž Území investují, upravují dvoustranné smlouvy o ochraně a podpoře investic. V praxi to znamenalo, že když se společnosti CME č i Nomura rozhodly žalovat Českou republiku a své nároky projednat v rozhodčím řízení, pak se tomuto rozhodčímu řízení musela Česká republika podrobit, ačkoli považovala uplatněné nároky za neodůvodněné. [1]"

Poznámka

Práce je ve formátu pdf. Jedná se o seminární práci z předmětu Obchodní právo na Vysoké škole finanční a správní. Obsahuje nejen seznam použité literatury, ale uvádí také internetové informační zdroje. Velmi kvalitně zpracováno.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10068
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse