Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Rozhodovací procesy v řízení

Rozhodovací procesy v řízení

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Teorie rozhodovacích procesů - vznik, předmět, teoretik versus praktik. Vztah mezi rozhodováním a řízením - problém rozhodování, řešení problému (jediné, více způsoby, formy (jednorázový akt, logický sled)). Etapy rozhodování - identifikace, komputace, interpretace. Základní pojmy rozhodovacích procesů - problém rozhodování, cíle rozhodování, rozhodovací proces, subjekt a objekt rozhodování, rozhodovací situace, okolí rozhodovatele, varianty rozhodování, pravidla rozhodování. Kritéria rozhodování - kritéria identifikace problému, kritéria na rozpoznání ovlivňujících faktorů, kritéria rozpoznání variant, kritéria hodnocení variant, kritéria výběru variant. Fáze rozhodovacího procesu - vymezení problému, stanovení cílů, analýza faktorů rozhodování, určení kriterií a pravidel, rozpoznání a tvorba variant, prognózování důsledků volby variant, experimentování s variantami, hodnocení důsledků volby variant, přijetí rozhodnutí, volba nejvhodnější varianty, konečná formulace rozhodnutí, prostředky realizace a kontroly. Modelování, informační zabezpečení rozhodovacích procesů - model, modelování, zobrazení systému (izomorfní, homomorfní).

Obsah

1.
Teorie rozhodovacích procesů
2.
Vztah mezi rozhodováním a řízením
3.
Etapy rozhodování
4.
Základní pojmy rozhodovacích procesů
5.
Kritéria rozhodování
6.
Fáze rozhodovacího procesu
7.
Modelování, informační zabezpečení rozhodovacích procesů

Úryvek

"
Modelování je základním metodologickým východiskem řešení složitých problémů.

Model – je určitým zobrazením systému, zobrazuje ty vlastnosti systému, které jsou podstatné z hlediska problému, který v systému řešíme.
Modelování je základním znakem systémové analýzy a operačního výzkumu.
Je to postup, při kterém jeden systém – originál - nahrazujeme jiným, zpravidla )
jednodušším systémem – modelem.

Zobrazení systému může být:
izomorfní - model a systém jsou vzájemně izomorfní, když jde o přesný obraz tzn., že každému prvku a vazbě v systému odpovídá prvek a vazba v modelu. Při izomorfním zobrazení nejde o zjednodušení originálu, ale o jeho přesnou kopii. Ke každému prvku v systému(originálu) můžeme nalézt ekvivalent v modelu a naopak

homomorfní - pro toto zobrazení platí vztah jen jednostranně, a to ve směru model systém tzn., že každému prvku a vazbě v modelu existuje ekvivalent v systému, ale ne naopak. V modelovaném systému existují prvky a vazby, pro které není v modelu odpovídající prvek a vazba. Model je zjednodušeným zobrazením originálního systému.

Model se sice může od daného systému věcně lišit, ale je danému systému velmi podobný. Daný problém řešíme na modelu, výsledky řešení implementujeme na původní systém.
Modle může mít různé formy – grafickou, fyzikální, verbální atd. předmět jsou v našem případě modely ekonomicko-matematické. Které stručně a obecně popisují daný ekonomický systém matematickými prostředky- nejčastěji soustavami rovnic a nerovnic. Soustavy rovnic a nerovnic vyjadřují souvislosti mezi proměnnými veličinami v systému. Ty mohou být řiditelné nebo neřiditelné. Činnosti, které jsou v systému uskutečňovány lze popsat prostřednictvím funkcí. Velmi obecně má matematický model tvar:"

Poznámka

Vypracovaná státnicová otázka.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6237
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse