Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozhodování a lidské zdroje jako komponenty managementu

Rozhodování a lidské zdroje jako komponenty managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce představuje rozhodování jako komponentu managementu. Zmiňuje jeho dvě stránky - meritorní a formálně-logickou. Zabývá se motivátory, rozhodovacími procesy a jejich etapami. Uvádí členění, rozhodování za podmínek jistoty, za podmínek rizika, i nejistoty. Věnuje se lidským zdrojům jako komponentě managementu, problémům v řízení, a personální činnosti. Analyzuje osobní profil a motivaci.

Obsah

0.
Úvod
1.1.
Rozhodování jako komponenta managementu
1.2.
Rozhodování za podmínek jistoty
1.3.
Rozhodování za podmínek rizika a nejistoty
2.1.
Lidské zdroje jako komponenta managementu
2.2.
Analýza osobního profilu
2.3.
Motivace
3.
Závěr

Úryvek

" 6.Hodnocení a výběr varianty určené k realizaci

Smyslem je stanovení takové varianty, která nejlépe splňuje vytyčené cíle řešení. Jde o dvoufázový proces, kdy v první fázi se vylučují nepřípustné varianty např. ty, které překračují určité omezující podmínky. Ve druhé fázi se posuzuje celková výhodnost přípustných variant. Dojde buď k výběru nejvýhodnější varianty nebo k seřazení variant podle výhodnosti. To je výsledkem expertního posuzování nebo použití metod vícekriteriálního hodnocení.

7.Realizace zvolené varianty

Nyní jde o fyzickou realizaci zvoleného řešení. Kvalita realizace je stejně důležitá jako kvalita všech předchozích etap a může být ovlivněna angažovaností realizátorů např. podřízených. Z toho plyne, že úkolem manažera není jen kvalitní rozhodování, ale i kvalitní komunikace s podřízenými.

8.Kontrola výsledků

Probíhá stanovení odchylek skutečně dosažených výsledků realizace vzhledem ke stanoveným cílům. Takto se zjišťuje, zda problém ještě existuje, nebo jestli nevznikl nový. To by potom vyžadovalo nápravná opatření.
Rozhodovací problémy se člení na dobře a špatně strukturované. Dobře strukturované problémy se řeší na nižší úrovni řízení a existují pro ně rutinní postupy řešení, zatímco špatně strukturované problémy jsou vždy určitým způsobem nové, vyžadují tvůrčí přístup, znalosti a zkušenosti. Toto dělení ale představuje určitou abstrakci, protože většina problémů obsahuje prvky z obou těchto typů. Další členění vychází z míry informací o budoucích hodnotách faktorů, ovlivňujících důsledky variant rozhodování. Rozhodovací procesy se tedy dělí na rozhodování za jistoty, kdy se s jistotou ví, jaké budou důsledky variant, rozhodování za rizika, kdy jsou známy možné situace a pravděpodobnost těchto situací a rozhodování za nejistoty, kdy rozhodovateli pravděpodobnosti známy nejsou."

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky, grafy a schémata. Čistého textu v práci je cca 7,5 strany.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera501
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse