Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozhodování v oblasti managementu

Rozhodování v oblasti managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je rozhodování v oblasti managementu. Jejím cílem je danou problematiku charakterizovat z pohledu manažerské teorie, zjištěné poznatky následně aplikovat na konkrétní problém a pokusit se tak demonstrovat praktický průběh procesu rozhodování. Jako případová studie byla vybrána situace, kdy studentka prvního ročníku vysoké školy nezvládla studium a nemůže plynule pokračovat do druhého ročníku. Autorka daný problém nejprve definuje, provádí jeho analýzu pomocí diagramu příčin a důsledků, formuluje alternativy a nakonec vybírá řešení. V závěru provádí celkové zhodnocení zvolené případové situace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rozhodování
3.
Proces rozhodování
4.
Kroky rozhodovacího procesu
4.1
Definování problému
4.2
Analýzy problému
4.3
Produkce variant řešení – formulování alternativ
4.3.1
Brainstorming
4.3.2
Hodnocení a výběr rozhodnutí a jeho následná implementace
4.3.3
Sledování a vyhodnocení
5.
Případová studie
6.
Závěr
7.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1. Rozhodování
Rozhodování patří spolu s plánováním, organizováním, vedením a kontrolováním k základním manažerským činnostem. Jedná se o slovo, které je velmi dobře známé takřka každému člověku, protože každý z nás denně dělá nějaké rozhodnutí. Jedinec rozhoduje pouze sám za sebe. V rámci rodiny rozhodují rodiče o záležitostech, která se týkají nejen jich, ale i jejich dětí, kdy rámec dopadu se následně týká pouze malého okruhu lidí. V tomto směru se zásadně liší rozhodování manažera, který zpravidla svými rozhodnutími ovlivní vysoký počet lidí, a to nejen své podřízené, ale v konečném důsledku i nadřízené, majitele organizace případně existující investory. Manažerská rozhodnutí tedy plní jednu z klíčových rolí v rámci úspěšného fungování organizace a má tedy značný vliv na její správný chod.
Definic, které vysvětlují pojem rozhodování, je možno najít v literatuře celou řadu. Někteří autoři uvádí, že pod pojmem rozhodování se rozumí postup, který vybírá z množství možných alternativ jedinou, kterou činí základem budoucího jednání. Jinou definicí je proces, ve kterém manažer vybírá alespoň ze dvou různých variant/ alternativ. Jaromír Veber ve své knize Management definuje rozhodování jako významné aktivity, které manažeři realizují v organizacích a považuje ho za jádro celého řízení. Z toho vyplývá, že rozhodování je nedílnou složkou manažerské práce. Jedná se o kombinaci vědy a umění rozhodovat. Stejně jako již zmiňované autorky využívá definice výběru mezi minimálně dvěmi možnými variantami řešní. Podle J. Vebera spočívá význam rozhodování v kvalitě a výsledcích, které na základě těchto procesů vznikají, a zásadním způsobem ovlivňují efektivnost fungování a budoucí prosperitu.
V rámci teorie rozhodování rozlišujeme racionální rozhodování, kdy je problém jasně zřetelný, jednoznačný, jednoduchý a cíl je tedy dosažitelný (reálný). Při tomto typu rozhodování známe všechny potřebné informace. Racionální rozhodování se v manažerské praxi kombinuje i s intuitivním rozhodováním, které je prováděno na základě již nabytých zkušeností.
Pro rozhodování manažera jsou také podstatné podmínky, za kterých je rozhodnutí vykonáváno. Často manažer rozhoduje v podmínkách neurčitosti, tedy v situaci, kdy nemají k dispozici všechny potřebné informace a kdy nemohou výsledky svých rozhodnutí předvídat. Pro tyto specifické situace existují speciální způsoby analyzování rozhodovacích problémů, které mohou manažerské rozhodnutí značně ulehčit. Samozřejmě je nutno počítat s tím, že každá alternativa má své specifické náklady a užitky. Protichůdnými podmínkami, za kterých musí manažer mnohdy rozhodovat, jsou jistota a riziko. Za jistotu je považována situace, kdy manažer rozhoduje „na jistotu“, protože výstupy jsou dobře známé a za riziko je považována taková situace, kdy manažeři odhadují pouze pravděpodobný následek svých rozhodnutí.
V procesu rozhodování hraje významnou roli i vnitřní povaha manažera, zda se jedná o člověka pesimistického (z lat. pessimum, to nejhorší), který se ubírá cestou maximinu, tedy maximalizace minimálního možného výsledku. Opakem je manažer optimistický (sklon vidět a posuzovat skutečnosti z té lepší stránky), kde se ubírá cestou maximaxu, tedy maximalizace maximálního výkonu.
V procesu rozhodování je důležitý i styl rozhodování, který je dán myšlením manažerů. V rámci manažerské teorie rozlišujeme čtyři styly, a to direktivní, analytický, koncepční a behaviorální. Manažeři, kteří se přiklání k direktivnímu stylu, mají racionální myšlení, jsou logičtí a rychlí ve svém rozhodnutí. Jsou náchylní k příliš rychlému rozhodování bez dostatečného přísunu informací. Analytický styl je typický rozhodováním na základě většího množství informací a zvažováním více alternativ. Lidé, upřednostňující tento styl, jsou pečliví a schopní zvládat i složitější situace. Velmi široký rozhled a zvažování velkého množství alternativ charakterizuje koncepční styl. Poslední je behaviorální styl, který je zaměřen na ostatní lidi, snaží se vyhnout konfliktům, často využívá možnosti porad a potřebuje ke své práci uznání ostatních. Lze říci, že pokud charakterizujeme zmíněné styly podle pořadí, jak byly uvedeny, zobrazí se nám protichůdné tendence jako je málo x hodně informací a alternativ, nízká tolerance x zaměření na ostatní nebo rychlost v úsudku x pečlivé zvažování."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20899
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse