Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozměry temperamentu a charakteru

Rozměry temperamentu a charakteru


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce formou několika krátkých, souvislých odstavců, líčí rozměry temperamentu a charakteru. Teorii vztahuje autorka ke své zkušenosti při výuce výtvarné výchovy. Jednotlivé vlastnosti zařazuje také podle Galénovy typologie (flegmatik, sangvinik..).

Obsah

1
Rozměry temperamentu
1.1
Vyhledávání nového
1.2
Sklon vyhýbat se poškození
1.3
Vytrvalost
1.4
Závislost na odměně
2
Rozměry charakteru
2.1
Sebezaměření
2.2
Ochota, schopnost spolupracovat
2.3
Přesah

Úryvek

“ 1. Vyhledávání nového

Tento rozměr určuje do jaké míry jsme schopni vyhledávat nové podněty a situace, co nás přiměje pokračovat a neustat v určité činnosti, nebo naopak, co nás přiměje ke změně chování v dané situaci, ...
Lidé, kteří mají vysokou míru tohoto rozměru, jsou činorodí, špatně snáší jednotvárné a monotónní situace. Mají rádi změny (i v zaměstnání). Jejich společenským sklonem je aktivita.
Mezi dětmi, se kterými jsem měla možnost pracovat, se tito jedinci vyskytli také. Jsou to děti průbojné, přístupné novým technikám práce, jsou čilé a většinou je ostatní poslouchají a snaží se je napodobovat. Tyto děti mají spoustu otázek, strhují ostatní děti k práci, ale i naopak. Často zastávají vůdcovské postavení.
Pokud bych měla přisadit na tento osobnostní rozměr typ, vybrala bych sangvinika.

2. Sklon vyhýbat se poškození

Tento rozměr určuje, které chování, i přes neúspěch, jsme schopni opakovat, jestliže jej považujeme pro nás za důležitý. Kterých prvků z okolí se obáváme, co dokážeme přejít a překonat, co nás ohrožuje a co ne. Tito lidé nejsou tak průbojní, nevybírají si rizikové aktivity (např. sport), nechtějí na sebe brát velkou zodpovědnost, spíše se na něčem podílejí jako společníci. Nejsou vůdci, ale často zastávají roli poradce. Jsou většinou spolehliví a inteligentní. Ve své práci jsou stabilní, mají rádi zaběhnutý režim.
Ve skupině jsem takové děti poznala. Byly tam dvě děvčata, jedna byla rozený vůdce (typ, který jsem již popisovala), druhý byla spíše klidná a často jí přizvukovala. Průbojnější holčička říkala nahlas to, co jí druhá řekla. Víceméně bavila třídu vtipy a připomínkami té druhé. Práce tišší holčičky byly velmi pěkné, nijak se nechlubila a nevyžadovala pochvalu. Zadanou práci vypracovávala rozvážně a dokončila jí.
K tomuto rozměru bych přiřadila flegmatika."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: psyx0026.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Rozmery_temperam_a_char.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse