Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozpočet Evropské unie

Rozpočet Evropské unie

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce pro předmět Politická a ekonomická integrace Evropy sleduje jednotlivé kroky procesu schvalování rozpočtu Evropské unie a zabývá se rovněž stručně jeho historickým vývojem i náležitostmi provádění rozpočtu nebo kontroly výdajů. Další část charakterizuje vývoj příjmů rozpočtu EU od 50. let do konce 19. století a poslední oddíl seznamuje s rozpočtem pro rok 2000 a výhledem na roky 2000 až 2006.

Obsah

1.
Úvod
2.
Proces schvalování rozpočtu
2.1.
Proces schvalování rozpočtu
2.2.
Od prvního ke druhému čtení
2.3.
Druhé čtení
2.4.
Zamítnutí rozpočtu
2.5.
Provádění rozpočtu
2.6.
Kontrola výdajů
2.7.
Obligatorní a neobligatorní výdaje
2.8.
Maximální míra nárůstu výdajů
3.
Vlastní zdroje
3.1.
Vývoj příjmů rozpočtu EU
3.2.
Kritéria hodnocení výkonnosti systému
3.3.
Možnosti pro nový systém zdrojů
4.
Budoucnost rozpočtu
4.1.
Rozpočet pro rok 2000
4.2.
Agenda 2000
5.
Shrnutí

Úryvek

"PROCES SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU
Od roku 1975 nebyla smlouva týkající se schvalování rozpočtu měněna. Přesto byla základní pravidla doplněna třemi interinstitucionálními dohodami, které byly podepsány v letech 1982, 1988 a 1993. Dohody z let 1988 a 1993 měly zvláštní význam. Vytvořily finanční výhled stanovující roční úroveň přípustných výdajů v šesti oddělených kategoriích na pět let dopředu (smlouva z roku 1988) a na šest let dopředu (smlouva z roku 1993).

Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise se zavázaly respektovat veškeré limity stanovené v dohodě, kde byla také stanovena opatření pro modifikaci stropů v případě změny podmínek. Schopnost odhadu výše budoucího rozpočtu tím byla značně posílena.

Proces schvalování rozpočtu
Rozpočtový výbor zvolí dva vyjednavače. Jeden z nich je zodpovědný za rozpočet Evropské komise a druhý za administrativní rozpočet ostatních organizací včetně Evropského parlamentu. Toto se děje v lednu roku předcházejícího rozpočtovému roku. Rozpočtové období se shoduje s kalendářním rokem.

Vyjednavač, který je zodpovědný za rozpočet ostatních institucí, má zodpovědnost za vedení odhadů Evropského parlamentu, což se děje obvykle na květnovém plenárním zasedání. Každý orgán EU je povinen do 1. července vypracovat odhad svých výdajů. Úřad sestavuje první verzi rozpočtového plánu na další rok, známou jako "Předběžný návrh rozpočtu". Také rozhoduje, kdy by měly být odpovídající přísliby uvolněny.
Druhý vyjednavač se spojí s Prezidentem Rozpočtového výboru, aby vedl delegaci, která se setká s Evropskou radou na společném jednání, na kterém má být dosaženo shody co se týče povinných výdajů, které budou zahrnuty do rozpočtu.

Také se koná schůzka mezi Evropským parlamentem, Evropskou radou a Evropskou komisí, kde se diskutuje o rozpočtových prioritách ještě před tím, než Evropská komise publikuje své plány.
Evropská komise obvykle prezentuje předběžný návrh Evropskému parlamentu v květnu nebo v červnu, oficiálně není povinna tak učinit až do července.

Návrh se skládá z konsolidovaných odhadů příjmů a výdajů všech institucí a je rozdělen do pěti sekcí
1) Parlament
2)Rada s propojením na ekonomický a sociální výbor a výbor pro náboženství
3)Komise
4)Soudní dvůr a Dvůr první instance
5)Auditorský dvůr

Role Evropské komise při přípravě předběžného návrhu má velký vliv na zbytek procesu, protože její rozpočet tvoří okolo 98% celého rozpočtu a je subjektem nejširší diskuse mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou, sloužící jako odrazový bod pro zbytek procesu.

Nejpozději do 1. září předloží Komise předběžný návrh Radě. Pokud se Rada hodlá odchýlit od předběžného návrhu, konzultuje to s Parlamentem. O návrhu rozpočtu se Rada usnáší kvalifikovanou většinou a předkládá jej Evropskému parlamentu. Ve smlouvách týkajících se rozpočtu je stanoveno, že tak musí učinit do 5. října Obvykle to stihne ještě v červenci, ale v roce 1987 se jí to nepodařilo ani do 5. října. Nakonec ho schválila v únoru a Evropský parlament s Evropskou komisí ji zažalovaly u Soudního dvoru. Jedinou sankcí bylo pro Evropskou radu zaplacení soudních výdajů.

V den, kdy Evropská rada přijme návrh rozpočtu, se koná schůzka mezi delegací z Parlamentu a ministry zaměřená na první čtení rozpočtu. Poté, co skončí tato schůzka, Evropská rada pokračuje na uzavřeném jednání, přijímá návrh rozpočtu a předává ho Parlamentu. Evropská rada vidí svoji roli v redukování předběžného rozpočtu, který je předložen Evropskou komisi, na proporce, které jsou podle ní rozumnější."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24880
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse