Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Rozpočet Evropské unie - přednáška 18/20

Rozpočet Evropské unie - přednáška 18/20

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška seznamuje s rozpočtem Evropské unie. Přináší informace o jeho vzniku, charakterizuje víceletý finanční rámec „Finanční perspektiva“ a především se věnuje rozpočtové struktuře. Zabývá se jednotlivými skupinami příjmů, uvádí jejich skladbu, důvody jejich zavedení a také procentuální podíl na celkových příjmech. Stručně popisuje také rozpočtové výdaje a proces schvalování rozpočtu. Předchozí přednášku naleznete zde Vnitřní trh EU, hospodářská a měnová unie - přednáška 17/20 a následující zde Trvale udržitelný rozvoj a environmentální politika EU - přednáška 19/20.

Obsah

1.
Rozpočet EU
1.1.
Historický vývoj
2.
Finanční perspektiva
2.1.
1. Delorsův balík
2.2.
2. Delorsův balík
2.3.
Agenda 2000
2.4.
Finanční perspektiva 2007-13
3.
Struktura rozpočtu
3.1.
Příjmy rozpočtu EU
3.1.1.
Tradiční vlastní zdroje
3.1.2.
Příjmy na bázi odvodu z DPH
3.1.3.
Příjmy na bázi odvodu z HNP členských států
3.1.4.
Ostatní finanční zdroje
3.2.
Výdaje rozpočtu
3.2.1.
Vývoj struktury výdajů
3.2.2.
Struktura výdajů
3.3.
Schvalování rozpočtu
3.4.
Rozpočtové zásady
3.5.
Čistí plátci, čistí příjemci

Úryvek

"Finanční perspektiva
- = víceletý finanční rámec
o původně 5-ti letý, od 1993 7- letý
- = víceletý (střednědobý) rozpočtový plán EU na programovací období (nyní 2007-13)
- přijímá se na základě meziinstitucionální dohody mezi EP, Radou a EK
- stanovuje rozpočtové priority EU na střednědobé období a určuje výdajové stropy pro každou z priorit v jednotlivých letech (výše stropu je v cenách roku, ve kterém se perspektiva odsouhlasí)
o tato částka je stropem, který nelze při sestavování ročních rozpočtů překročit
- návrh finančního rámce předkládá EK, o jednotlivých příjmech a výdajích rozhoduje Rada EU (jednomyslně)
- aby byl dokument přijat, musí ho odsouhlasit prostá většina všech členů EP
o EP návrh schválit či zamítnout (nesmí jej ale měnit)
- cíle finanční perspektivy: udržet rozpočtovou disciplínu EU, kontrola rozpočtových výdajů
o perspektiva přispívá k větší stabilitě financování EU

1. Delorsův balík (1987)
- metoda balíku = reformní opatření se projednávala jako balík
- obsahoval návrh 1. finanční perspektivy na období 1988 - 1992
o cíl: stabilizovat financování ES a podpořit politiku HSS
- 1988 zaveden dodatečný zdroj příjmů rozpočtu: příspěvek z HNP (od 2002 HND)
- výše příspěvku z HNP je stanovena tak, aby příspěvek z HNP dorovnal předpokládané výdaje rozpočtu, které nelze pokrýt tradičními vlastními zdroji a příspěvky z DPH

- HNP = hrubý národní produkt: je výsledkem fungování výrobních faktorů ve vlastnictví rezidentů dané země
- výpočet HNP: k HDP se připočítá saldo zahraničních důchodů (tj. přičtou se důchody z výrobních faktorů rezidentů, kteří jsou v zahraničí, a odečtou se důchody z výrobních faktorů cizinců, kteří jsou ve sledované zemi)
- HND = hrubý národní důchod: vyjádří se jako součet důchodů rezidentů (mzdy a platy, úroky, renty, ...)
- HND se označuje jako HDP v cenách výrobních faktorů
- HND + nepřímé daně - subvence = HNP v tržních cenách

- v rámci 1. finančního rámce se dále:
o snížil podíl výdajů na SZP
o zvýšil podíl výdajů na podporu hospodářsky slabších regionů a oblastí, které procházely ekonomickou restrukturalizací
o zavedl limit pro odvody z DPH
o zachoval kompenzaci pro Velkou Británii

2. Delorsův balík (1992 schválen)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21229
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse