Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozpory a formování stranických systémů - esej

Rozpory a formování stranických systémů - esej

Kategorie: Politologie

Typ práce: Eseje

Škola: Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora

Charakteristika: Práce esejovitého charakteru je zaměřena na rozpory a formování stranických systémů a podobu stranických systémů či vznik a relativní úspěšnost jednotlivých stran souvisí s existencí konfliktních linií (tzv. cleavages) uvnitř společnosti jednotlivých států a s dlouhodobým historickým vývojem jejich struktury v období, kdy se stranické systémy formovaly.

Obsah

1.
Rozpory a formování stranických systémů
2.
Současný stranický systém z pohledu dominantních rozporů
3.
Závěr
4.
Použitá literatura

Úryvek

"Třetím rozporem, který se projevil při formování stranických systémů v Evropě, byl konflikt mezi zemědělským venkovem a průmyslovými městy. Tento rozpor rovněž sahal hluboko do středověku, kdy se do něj navíc promítaly stavovské rozdíly. Plynul z rozdílu ekonomických zájmů agrárního venkova reprezentovaného tehdy pozemkovou šlechtou a měšťanstvem věnujícím se obchodu nebo řemeslné, manufakturní i průmyslové výrobě. K vyostření rozporu došlo s nástupem průmyslové revoluce, protože tehdy od středověku mnohde ještě přetrvávající společenský a ekonomický systém feudalismu, který preferoval tradičně dominantní zájmy venkova, respektive privilegované pozemkové šlechty, začal být pod tlakem ekonomicky a politicky se vzmáhající městské buržoazie odstraňován a nahrazován volným trhem. V podmínkách volného trhu a mobility pracovních sil se ovšem začaly ekonomické nůžky rychle rozevírat ve prospěch měst a rozvíjejícího se průmyslu. Díky poptávce převyšující výrobní kapacity a převisu pracovních sil zažíval expandující průmysl téměř nepřetržitou éru prosperity. Ceny průmyslových výrobků rostly rychleji než ceny agrárních komodit. To vyvolávalo nespokojenost rolníků. Rozpor mezi venkovem a městem se navíc projevoval i v dalších rovinách, přičemž jednu z nich lze zařadit do kategorie rozporu centra a periferie. Napětí mezi městy a venkovem mělo v podstatě teritoriální charakter a souviselo s tím, že vládnoucí politická a úřednická elita se rekrutovala hlavně z centra, tedy z prostředí měst. Další rovinu rozporu mezi venkovem a městy představovaly odlišné sociálně kulturní vzorce a hodnotové orientace obyvatel žijících ve městech a na venkově. Podstatnou roli v tom hrála i otázka společenského statusu a uchování někdejšího výsadního postavení venkovské aristokracie. Uvedený rozpor mezi městy a venkovem se v pak v době rozšiřování volebního práva a utváření stranických systémů promítal buď do opozice mezi liberály a konzervativci nebo vedl ke zformování agrárních stran.
Posledním rozporem byl třídní konflikt vyplývající obecně z odlišných zájmů rozdílných skupin (tzv. tříd) definovaných na základě jejich sociálně ekonomického statusu. V marxistickém pojetí, které třídy definovalo striktně na základě vztahu k výrobním prostředkům, celé dějiny představují sérii konfliktů mezi antagonistickými třídami. Třídním konfliktem z tohoto pohledu byl i konflikt mezi feudální pozemkovou šlechtou a městskou buržoazií, který byl v základech rozporu venkov-město, o němž byla zmínka v předchozím textu, a v další fázi historického vývoje pak mělo jít o střet mezi buržoazií, která vlastní výrobní prostředky a najímá námezdnou pracovní sílu (proletariát) na straně jedné, a proletariátem na straně druhé. Z pohledu marxistů měl třídní konflikt absolutní, systémovou povahu, protože vyvěral ze samotného faktu vlastnictví výrobních prostředků. Tím, že si vlastníci výrobních prostředků přivlastňovali zisk (nadhodnotu), vykořisťovali práci proletariátu. To podle mínění marxistů zcela nevyhnutelně vedlo trvalému nesmiřitelnému konfliktu mezi oběma třídami, jež musel vyústit do revoluční změny, která by odstranila soukromé vlastnictví jako zdroj vykořisťování a nastolila beztřídní „komunistickou“ společnost."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7909
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse