Roztoky


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se zabývá maturitním tématem roztoky. Po vysvětlení pojmu roztok se práce zabývá charakteristikami látek a výpočty pH. Dále je zde vysvětlena hydrolýza solí a je zakončena pufry.

Obsah

1.
Roztok
2.
Charakteristiky látek
3.
Výpočty pH
4.
Hydrolýza solí
5.
Tlumivé roztoky - pufry

Úryvek

"1. Roztok
- látka – forma hmoty – liší se druhem, uspořádáním, velikostí stavebních částic -> liší se strukturou
a vlastnostmi
- dělení látek:
1. chemicky čisté látky – ze stejných částic – v celém objemu stejné vlastnosti, charakteristické
vlastnosti (hustota, Tt, Tv)
a) prvky = soubory atomů o stejném protonovém čísle (Zn, P4, Cl2)
b) sloučeniny – vznikají sloučením 2 nebo více částic s různými vlastnostmi
2. směsi – jsou složeny z různých částic s různými vlastnostmi
a) homogenní < 10-9 m – třeba čaj
= stejnorodé
b) koloidní – vaječný bílek
c) heterogenní > 10-9 – písek ve vodě, složky lze rozlišit až optickým mikroskopem
= různorodé
- heterogenní směs se skládá z více homogenních oblastí – tzv. fází, které jsou navzájem rozděleny určitým rozhraním, na jejich rozhraní se vlastnosti prudce změní."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56ab78b2d4a61.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Roztoky.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse