Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza

Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Touto seminární prací autorka vysvětluje, co roztroušená skleróza je, jaké faktory ovlivňují riziko onemocnění (i když přesná příčina není dosud známa), jakým způsobem může nemoc probíhat a jak se určuje diagnóza roztroušené sklerózy. Informuje také o možnostech léčby.

Obsah

1.
Předmluva
2.
Neuron
3.
Charakteristika RS
4.
Historie
5.
Výskyt (epidemiologie)
5.1
Faktory prostředí
5.1.1
Geografické faktory
5.1.2
Časový faktor
5.1.3
Sociokulturní faktory
5.2
Biologické faktory
5.2.1
Pohlaví
5.2.2
Věk
5.3
Genetické faktory
6.
Průběh RS
7.
Typy RS
7.1
Remitentní RS (RRMS)
7.2
Chronicko-progresivní RS (PMS)
7.3
Primární RRMS a sekundární PMS
7.4
Primární PMS (PPMS)
7.5
Benigní RS
7.6
Maligní RS
8.
Diagnóza RS
8.1
Pomocná vyšetření k určení diagnózy
9.
Léčba
10.
Slovník
11.
Zkratky
12.
Použitá literatura

Úryvek

“5.3 Genetické faktory

O genetických faktorech u onemocnění roztroušené sklerózy není pochyb. Již v 19. století se prokázalo, že vyšší procento nemocných má některého člena rodiny také postiženého chorobou. Dědičnost není klasická mendelovská. Nejvyšší riziko onemocnění mají sourozenci nemocného – 4%. Rodiče 3%, děti 2,5%, strýcové, tety, bratranci a sestřenice 2%, neteře a synovci 1,5%. Pravděpodobnost onemocnění ovlivňují další faktory, např. věk, pohlaví.
„Riziko nižší než 10% pro všechny kategorie příbuzných v podstatě vylučuje dědičnost vnímanou pomocí jednoho genu. Nejvyšší riziko u sourozenců znamená, že některé nebo všechny geny zodpovědné za vnímavost vůči RS mají recesivní způsob dědičnosti, tzn., že takové geny se nemusí vůbec projevit. Není samozřejmě vyloučeno, že stejné prostředí, v němž sourozenci vyrůstají má také vliv na častější výskyt RS.“ (Havrdová, E.: Je roztroušená skleróza váš problém?, Edice Roska, Praha 1999, str. 24)

6. Průběh RS

Roztroušená skleróza je definovaná jako chronické onemocnění CNS charakterizované demyelinizací. Demyelinizace je proces ubývání (rozpad) myelinových pochev na axonech, které zrychlují vedení nervového vzruchu (saltatorní vedení vzruchu). Axony (nervová vlákna) jsou anatomicky nenarušené. Pokud dojde k rozpadu nebo porušení struktury MP, vytvoří se na místě ložisko (plak), které není schopno vést vzruch. Dochází k výpadkům funkcí. Zničení MP může být spojeno s úbytkem nervových vláken tzv. axonální ztrátou.
Plaky vznikají na několika místech současně, a tak nacházíme porušení funkcí více mozkových drah nebo oblastí. Pokud dojde k náhlému porušení funkcí, nazývá se tento stav ataka (relapse). Symptomy v prvních projevech ataky jsou především lehké parézy, Babinského fenomén s jeho variantami, zvýšené reflexy. Fáze ataky střídá fáze remise, což se projevuje ústupem symptomů a relativním návratem do předchozího stavu. Remise nikdy nedojde do stejného stavu jako před atakou. Nejprve vznikají trvalá poškození menšího rozsahu, která v období remise nejsou patrná. Po určitém čase, který je hodně proměnlivý (měsíce nebo roky), přicházejí další ataky a následně se střídají s remisemi (primárně remitentní průběh). Následky ataků se zhoršují a remise má stále kratší a povrchnější působení. Postupným ubýváním axonů a myelinu neurologický deficit pozvolna narůstá (stádium sekundární chronické progrese).
U 10-15% nemocných RS pozvolna neurologický deficit narůstá bez ataků (primárně chronicko-progresivní průběh).
„Onemocnění může probíhat relativně benigně s nevelkou invaliditou i po 15 letech trvání nemoci, může však probíhat maligně s těžkým deficitem po každé atace.“ (Horký, K.: Lékařské repetitorium., GALÉN, 2005, str. 557)

7. Typy RS

Průběh roztroušené sklerózy je charakteristický z hlediska příznaků. Ty bývají téměř u všech pacientů stejné. Liší se intenzitou, dobou, kdy se vyskytnou poprvé a následností, tedy tak, jak se vyskytují po sobě. Nelze tedy v prvních příznacích nemoci přesně určit, jak se bude nemoc vyvíjet. Pokud budeme průběh nemoci z hlediska symptomů určitou dobu pozorovat, zjistíme, že existují určité podobnosti. V intenzitě a průběhu nemoci z dlouhodobějšího hlediska.

7.1 Remitentní RS (RRMS)
Průběh, kdy se střídá doba náhlého zhoršení (ataka) a následného zlepšení (remise) zdravotního stavu, se nazývá remitentní (angl. Relapsing-remitting MS) - RRMS. Je charakteristický prohlubováním atak neboli silnějšími neurologickými poškozeními. Ataky se nejen prohlubují, ale z časového hlediska i prodlužují. Remise bývají naopak kratší a méně intenzivní. V začátcích bývají remise spontánní, postupem času je nutno remise vyvolávat léčbou. Nikdy ovšem nedojdou do stádia stejného jako před atakou. Pokud je stav střídání atak a remisí trvalý, dá se považovat za příznivý. Nedochází totiž k náhlému zhoršení stavu nemocného, ale k pozvolné invalidizaci."

Poznámka

Obsahuje schémata, tabulky a grafiku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12103
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse