Rozvaha


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma Rozvaha. Práce rozebírá aktiva a pasiva, rozvahu a strukturu rozvahy. Na konci práce je uveden příklad.

Obsah

1.
Aktiva a pasiva
2.
Rozvaha
3.
Funkce rozvahy
4.
Struktura rozvahy
5.
Změny rozvahových položek
6.
Příklad

Úryvek

"2. Rozvaha
2.1. Aktiva a pasiva
• Aktiva – majetek dlouhodobý, oběžný
• Pasiva – zdroje pořízení majetku
• Majetek podniku uspořádaný podle složení se nazývá aktiva, zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky
• Majetek uspořádaný podle toho, z jakých finančních zdrojů byl pořízen, se nazývá pasiva, zahrnují zejména vlastní kapitál podnikatele, úvěry a další závazky
• Součet aktiv a pasiv se musí rovnat."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca tří stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56fc18468a3bb.zip (514 kB)
Nezabalený formát:
rozvaha.doc (567 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse