Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozvod a neúplná rodina - ročníková práce

Rozvod a neúplná rodina - ročníková práce

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, Jaroměř

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma rozvod a neúplná rodina, seznamuje s definicí manželství, právy a povinnostmi manželů a také s pojmem „rodina“. Dále se zabývá rozvodem, jeho příčinami, rozvodovostí a především zkoumá jeho vliv na děti. Věnuje se vyživovací povinnosti, druhům náhradní rodinné výchovy a uvádí několik zajímavostí z historie i současnosti vztahující se k dané problematice. V závěru autorka přináší výsledky vlastního průzkumu, krátkého anonymního dotazníku, zabývajícího se rozvodovostí rodičů žáků gymnázia a SOŠ.

Obsah

1.
Úvod
2.
Manželství a rodina
2.1
Manželství obecně
2.2
Občanský sňatek
2.3
Církevní sňatek
2.4
Práva a povinnosti manželů
2.5
Rodina
3.
Rozvod
3.1
Rozvod obecně
3.2
Příčiny
3.3
Rozvodovost
4.
Rozvod a děti
4.1
Vnímání rozvodu
4.2
Svěření dítěte do péče jednoho z rodičů
4.3
Syndrom zavržení rodiče
4.4
Důsledky výchovy pouze matkou
4.5
Důsledky výchovy rodičem opačného pohlaví
4.6
Střídavá a společná výchova
5.
Výživné
5.1
Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem
5.2
Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům
5.3
Vyživovací povinnost mezi příbuznými
5.4
Vyživovací povinnost mezi manželi
5.5
Vyživovací povinnost bývalému manželovi (manželce)
5.6
Příspěvek neprovdané matce
6.
Náhradní rodinná výchova
6.1
Postup získání dítěte do péče
6.2
Pěstounská péče
6.3
Adopce
7.
Průzkum
8.
Zajímavosti z historie i současnosti
8.1
Rodinné právo ve starověkém Egyptě
8.2
Rodinné právo ve starověkém Řecku
8.3
Rodinné právo v Římě
8.4
Zajímavosti
9.
Závěr
10.
Seznam použité literatury a jiných pramenů
11.
Přílohy

Úryvek

"3 Rozvod a děti
3.1 Vnímání rozvodu
Rozvod se dítěte může dotknout minimálně – v případě, že se rodiče snaží nadále udržovat dobré vztahy a nesnaží se dítě proti bývalému partnerovi poštvávat. Potom může nastat situace, kdy je pomlouvaný rodič zcela zavržen. Tohoto odcizení existují různé stupně – od nízkého, kdy rodič „pouze“ ztrácí u dítěte autoritu a dítě s ním nemá potřebu moc komunikovat, až po ten nejhorší, kdy jsou všechna pouta zpřetrhána a dítě absolutně nemá zájem se s rodičem stýkat (syndrom zavrženého rodiče – viz 5.3).
Pokud ale rodič zůstává s dítětem v kontaktu, snaží se společně strávené chvíle udělat co nejpříjemnějšími, neobviňuje dítě z toho, že papouškuje to, co mu vnutil druhý rodič a nezačne sám pomlouvat svého bývalého partnera, všechno může probíhat v klidu. Rozvod je dětmi vnímán různě, podle toho v jakém jsou věku –
a. Děti do 2 let – kojenci reagují na změny nálad, batolata vnímají odchod jednoho z rodičů, malé děti potřebují vídat oba rodiče
b. Od 2 do 4 let – dítě ví, že jeden z rodičů je pryč, potřebuje vídat oba rodiče častěji, ve výchově je nutná důslednost a málo změn
c. Od 4 do 6 let – dítě může být zoufalé z náhlého odchodu jednoho z rodičů. Může se objevit agrese k ostatním dětem, plačtivost, zlost…
Děti do pěti let jsou nejvíce zranitelné – mají pocit, že se vše děje kvůli nim a to se týká i špatných věcí, takže berou vinu za rozvod na sebe.
Některé děti mohou začít trpět regresí = reagují na rozvod tím, že se stávají méně zralými. Mohou se začít pomočovat, cucat si palce atd.
d. Od 6 do 8 let – nutnost trávit čas s každým rodičem zvlášť, mohou se objevit pocity ztráty či viny, odmítnutí odcházejícím rodičem, obavy z budoucnosti. Mohou nastat problémy ve škole, konflikty v kolektivu.
e. Od 8 do 12 let – menší závislost na rodičích – mají své vlastní zájmy, kamarády. Děti mohou nabýt dojmu, že odcházející rodič opouští hlavně je. Může se objevit snaha manipulovat rodiči nebo pocit, že se musí o jednoho z rodičů postarat.
f. Od 12 do 15 let – obviňování jednoho nebo obou rodičů, snaha prosazovat svou vůli. Problémy se mohou objevit v podobě náladovosti, předvádění se, problémů ve škole, tíhnutí k alkoholu, stálého opozičního chování, ztráta respektu k autoritám i rodičům…
g. Od 15 do 18 let - nezájem o starosti rodičů, ale radost, jsou-li rodiče spokojeni. Smíšené pocity z nového partnera rodičů. Mohou se objevit útěky z domova, problémy se zákonem.

3.2 Svěření dítěte do péče jednoho z rodičů
Svěření dítěte do péče jednoho z rodičů je nejčastější formou úpravy výchovných poměrů nezletilých při rozvodu . Pokud se soud nemůže rozhodnout, může si vyžádat svědectví – např. od sousedů, lékaře, učitele. Další možností je nařízení vypracování psychologického posudku soudním znalcem z oboru psychiatrie nebo psychologie, který odhalí skutečné vztahy mezi rodiči a dítětem. Posuzovanými kritérii (seřazena od nejdůležitějšího) jsou:
a. Osobnost rodiče - zda je rodič slušný, má ucelený pohled na svět, realisticky vidí své dítě, umí dávat a brát, zasmát se sám sobě atd.
b. Vztah rodiče k dítěti - zda je rodič schopný odhadnout chování dítěte, realisticky vidí jeho klady a zápory, účastní se aktivit péče o dítě (vodí ho do školky, jedná se školou, dohlíží na psaní úkolů, čte pohádky před spaním…), dává mu najevo lásku chováním i slovy."

Poznámka

Gymnázium a střední odborná škola Jaroměř, ročníková práce z psychologie.
Rozsah čistého textu je 15 stran, 3 strany tvoří přílohy s grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20249
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse