Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozvoj lidských zdrojů

Rozvoj lidských zdrojů

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce se zabývá rozvojem lidských zdrojů. Popisuje schéma vztahů jednotlivých složek rozvoje lidských zdrojů nebo metody vzdělávání a rozvoje. Nakonec se zabývá personální andragogikou a managementem.

Obsah

1.
Rozvoj lidských zdrojů
2.
Složky rozvoje lidských zdrojů
3.
Schéma vztahů jednotlivých složek rozvoje lidských zdrojů
4.
Metody vzdělávání a rozvoje
5.
Personální andragogika, personální management a jejich vztah k rozvoji lidských zdrojů

Úryvek

"Rozvojem lidských zdrojů podle Z. Palána „rozumíme zvyšování znalostí, schopností, dovedností, postojů, morálních a dalších vlastností jednotlivců tak, aby byli schopni uspokojit potřeby legitimních, konsensuálně podporovaných uživatelů lidských zdrojů a současně aby si jako lidé dokázali udržet svou individuální integritu a sociální, občanskou a osobnostní suverenitu.“
Ačkoliv se v následující části své práce zaměřuji na rozvoj lidských zdrojů, zejména z hlediska jednotlivce a podniku, je samozřejmě rozvoj lidských zdrojů významný i pro vyšší celky jako jsou státy, kraje, regiony. Zde zejména významně přispívá ke zvýšení zaměstnatelnosti pracovních sil a tím pozitivně ovlivňuje zaměstnanost, zároveň posiluje mezinárodní konkurenceschopnost ekonomiky a její atraktivitu pro zahraniční investory. Proto také vlády jednotlivých zemí a vedení regionů vytváří legislativu, strategie a konkrétní programy, které podporují rozvoj lidských zdrojů, jak v rámci organizací, tak mimo ně.
3. Složky rozvoje lidských zdrojů
„Proces rozvíjení lidí v organizaci v sobě integruje procesy, aktivity a vztahy učení / vzdělávání a rozvoje.“ V průběhu tohoto procesu lidé rozvíjejí získané schopnosti a vědomosti, které následně uplatňují v praxi. Základním přínosem rozvoje lidských zdrojů pro podnik je zvýšení efektivnosti a stability organizace. U jednotlivých zaměstnanců je výsledkem vyšší schopnost, přizpůsobivost a zaměstnatelnost. Na kvalitě tohoto procesu tedy nemá zájem pouze člověk, kterého se rozvoj bezprostředně týká, ale i jeho zaměstnavatel, jedná se tedy o oboustranně výhodný vztah.
Složkami tohoto procesu jsou :
- Učení se - poměrně stálá změna cho¬vání, v důsledku praxe nebo zkušeností.
- Vzdělávání - rozvoj všeobecných hodnot a vědomostí ve všech sférách života, často bez konkrétního vztahu k pracovní činnosti.
- Rozvoj - růst osobních schopností a potenciálu prostřednictvím vzdělávání a praxe.
- Odborné vzdělávání (výcvik) - plánované a systematické učení a vzdělávání umožňující dosáhnout úrovně vědomostí a dovedností potřebných pro efektivní vykonávání dané práce.
Podle M. Armstronga je vzdělávání „nepřetržitý proces, který nejen zvyšuje existující schopnosti, ale také vede k rozvíjení dovedností, znalostí a postojů, které připravují lidi na budoucí širší, náročnější a z hlediska úrovně i vyšší úkoly.“
Rozvoj M. Armstrong definuje jako „vývojový proces, který umožňuje progresivně postupovat ze současného stavu znalostí a schopností k budoucímu stavu, v němž je zapotřebí vyšší úrovně dovedností, znalostí a schopností. Bere na sebe podobu vzdělávací aktivity, která připravuje lidi pro širší, odpovědnější a náročnější pracovní úkoly.“ "

Poznámka

Práce obsahuje grafické schéma o rozsahu cca půl strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28137
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse