Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozvoj netradičních forem podnikání

Rozvoj netradičních forem podnikání

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje fungování nestandardních, nebo nových forem podnikání na neziskových organizacích, speciálně pak na Charitě Opava. Kompilaci z přednášek, literatury a zákonů doplňuje autorka o svůj vlastní názor a reflexi z praxe.

Obsah

1
Úvod
2
Inspirace z výuky a poznatky z písemných pramenů
2.1
Netradiční formy podnikání
2.2
Členění národního hospodářství dle principu financování
2.3
Základní charakteristiky neziskových organizací
2.4
Typologie neziskových organizací
3
Reflexe z praxe
3.1
Přehled vybraných právních předpisů, které se významně podílí na činnosti neziskových organizací
3.2
Vize, poslání, funkce a cíle neziskové organizace
3.3
Realizace jednotlivých projektů a hlavní aktivity charita opava
3.4
Finanční hospodaření
4
Vlastní odborný názor
5
Shrnutí a závěr

Úryvek

"3.1 Přehled vybraných právních předpisů, které se významně podílí na činnosti neziskových organizací

• Živnostenské podnikání
• Pracovní a sociální vztahy
• zákoník práce a další pracovně-právní předpisy
• sociální zabezpečení
• Daně (předmětem daně jsou vždy příjmy z reklam, členských příspěvků, a příjmů z nájemného)
• Poplatky (místní, soudní, správní)
• Finanční hospodaření (zákon o státním rozpočtu, o účetnictví,..)
• Ostatní právní předpisy

3.2 Vize, poslání, funkce a cíle neziskové organizace

Vize – formulace vize je prvním krokem pro založení organizace i pro úspěšné uplatnění jejího poslání v neziskovém sektoru. Vše se odvíjí od charakteru neziskové organizace.
Charakteristiky formulace vize - hledí k daleké budoucnosti
- srozumitelná pro každého
- popisuje stav, který má být neměnný
- může být sdílen několika organizacemi
VIZE. Charity Opava je sloužit všem lidem tak, jako bychom sloužili sami sobě.

Poslání – konkrétní charakter vize ve vztahu s důvodem proč byla nezisková organizace založena

- je nadřazeno všem cílům, postupům, potřebám neziskové organizace
- musí být zaměřena na to, co se organizace skutečně snaží vykonávat
- musí být srozumitelné pro všechny
- musí vycházet z prokazatelných potřeb občanů
- do poslání zahrnuta i otázka tvorby zisku, pokud to typ organizace umožňuje

POSLÁNÍ: Na základě Kristova evangelia chceme sloužit všem lidem tak, jako bychom chtěli sloužit sami sobě. Charita Opava chce ukázat cestu, povzbudit, provázet a vybavit člověka tak, aby mohl jít dál svou vlastní cestou.

Funkce – pomocí funkce se naplňováno poslání organizace, jsou to všechny aktivity, které je třeba zajistit, vše co musí být uděláno, aby byly splněny podmínky, které budou vést ke splnění cílů, vize a poslání.
• Primární – funkce, které pomocí svých činností naplňují samy poslání organizace (nemocnice, charita, škola)
• Sekundární – funkce, které pomocí svých činností vytváří podmínky pro plnění primárních funkcí (funkce personální, provozní, správní, ..)

Cíle – jsou odvozeny od poslání, je to stav, kterého má být za pomocí funkcí dosaženo.

3.3 Realizace jednotlivých projektů a hlavní aktivity Charita Opava

Charitní ošetřovatelsko – pečovatelská služba v rodinách
Tato služba již devátým rokem prokazuje, že organické propojení pečovatelské péče se zdravotnickou domácí péčí a hluboce lidským, osobně angažovaným křesťanským přístupem je ideální formou pomoci klientům se ztrátou soběstačnosti a sebeobsluhy, zcela nebo částečně nechodícím, klientům s mentálními změnami, osamělým nebo v rodinách,které nemají schopnost dlouhodobě o svého příbuzného pečovat.
Celkem náklady na provoz střediska 3 810 798 Kč"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7475
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse