Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Rozvoj podnikového řízení na bázi informačních systémů, mySAP.com

Rozvoj podnikového řízení na bázi informačních systémů, mySAP.com


Kategorie: Podniková ekonomika, Informační systémy

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá rozvojem podnikového řízení na bázi informačních systémů a technologií. Druhá část je pak pojednává o společnosti SAP. Autor se věnuje jejím technologiím, logistice nebo personálnímu řízení. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení vztahů k zákazníkům (CRM), řízení podnikové informatiky.

Obsah

1.
Reengineering podniku
2.
Reengineering podnikových procesů
2.1
Nástroje pro procesní reengineering
3.
Rozvoj interní informační a komunikační infrastruktury
4.
Řízení znalostí
5.
Nároky na pracovníky spojené s informatikou
6.
MySAP.com
7.
Kdo je SAP
8.
Technologie mySAP.com
9.
SAP logistika
10.
MySAP finance
11.
MySAP personální řízení
12.
Další součásti jádra mySAP.com

Úryvek

„Kdo je SAP
společnost SAP = 3. největší nezávislý SW výrobce na světě
založena r. 1972 v německém Walldorfu
v ČR působí od r. 1992, přímá pobočka byla založena r. 1993
v ČR více než 200 klientů (Telecom, Unipetrol, IPS Skanska, MZV ČR, Tescoma, Škoda Auto, Unipetrol, ČD, Česká pošta, ČS, Philip Morris, Čedok, ČT,…)

Technologie mySAP.com
architektura Internet Business Framework
zahrnuje vysokou schopnost integrace SAP i non-SAP řešení, max. otevřenost vůči všem platformám, bezpečnost SSO, podpora globalizace (jazyky, měny, nár. odlišnosti), jednoduché změnové řízení, podpora mobilních zařízení

SAP Logistika
(MM) materiálové hospodářství – údržba kmen. dat materiálů, plánování potřeb, nákup, vedení zásob, likvidace faktur, ocenění materiálů, řízení skladu
(SB) odbyt a prodej – podpora prodeje, prodej, expedice, fakturace
(PP) plánování a řízení výroby – metody plánování mat. potřeb, plánování kapacit, metody řízení výroby, výrobní IS
(QM) řízení kvality – řízení kvality, plánování kvality, kontrola kvality
(PM) údržba a opravy – programy údržby IM, inspekce, údržba a opravy, plánování kapacit, řízení servisu

mySAP Finance
(FI) finanční účetnictví – UCE HK, UCE 311, UCE 321, konsolidace a pokladna, IS účetnictví
IM – odpisy, tvorba inv. programů, plánování Nk v rámci investic, různé metody zúčtování odpisů
(CO) VP UCE – nákladové i manažerské UCE
(TR) správa FI – řízení hotovosti, plánování likvidity, řízení portfolia, kapitálové investice, řízení rizik
11.5 mySAP Personální řízení
řízení pers. zdrojů, administrace, mzdy, nábor pracovníků
plánování pers. zdrojů a rozvoje zaměstnanců
časový MAN, plánování pracovní doby
výpočet mezd a platů
management akcí
organizace pers. zdrojů

Další součásti jádra mySAP.com
(PS) řízení projektů – od návrhu po provoz a údržbu
odvětvová řešení – média, zdrav. péče, pojišťovnictví,…“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pekx0057.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Rozvoj_podnikoveho_rizeni.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse