Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozvojové země a mezinárodní organizace

Rozvojové země a mezinárodní organizace

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje, co to vlastně "rozvojová země" je, jak se RZ dělí (široké a úzké pojetí, klesifikace dle IMF, WB, OSN atp.), problém LDC (least developed countries). Hlavní zaměření na Afriku, proč se na jejím území nalézá nejvíce LDC světa. to vše spolu s trochu historie, problémy Afriky a možnost řešení, na jaké projekty poskytla WB v r. 2004 finance a na jakou pomoc je třeba se cílit.

Obsah

Obsah
Úvod
1.
Charakteristika a klasifikace rozvojových zemí
2.
Afrika
Problémy sociální
Problémy hospodářské
3.
Teoretické předpoklady růstu rozvojových zemí
4.
Teoretické předpoklady růstu Afriky
Závěr
Seznam zkratek
Seznam použité literatury

Úryvek

Problémy hospodářské
Rozhodujícím odvětvím afrického hospodářství je zemědělství, přestože je velice zaostalé a nestačí vyživovat obyvatelstvo, uplatňuje se v něm asi 65% ekonomicky činných obyvatel a produkce je zaměřena především na plantážní suroviny jako je kakao (50% světové sklizně), koření a káva (20% světové sklizně), přičemž většina úrody je určena k exportu. Podíl subsaharské Afriky na světové produkci kukuřice, pšenice i rýže je značně nízký (6%, 3%, 2%). Při ročním růstu počtu obyvatel Afriky o 3,1 % je výroba potravin nedostačující a zemědělství je jednou z hlavních oblastí, kam je směřována zahraniční rozvojová pomoc. Všeobecně se však uznává, že pomoc není dlouhodobým řešením a že jedině růst zemědělské produkce a její efektivnost může přinést žádané výsledky. Ve struktuře sektorů dle zaměstnanosti totiž dominuje zemědělství, ale ve struktuře dle HDP dominují služby. To ukazuje, že zemědělství je značně neefektivní.
Africký kontinent je bohatý na nerostné suroviny, přičemž dominuje těžba diamantů, platiny, vanadu a chrómu (vše okolo 50% světové těžby), dále mangan, zlato a uran (asi 30% světové těžby). Přestože je tato surovinová základna velká, je většina vytěžených surovin určena k exportu za poměrně nízké ceny v celosvětovém měřítku. Jedinou výjimku tvoří JAR, která je nejrozvinutějším státem subsaharské Afriky i afrického kontinentu.
Jedním z patrných problémů afrického kontinentu je také zcela nedostatečná a zaostalá dopravní síť, s výjimkou JAR, jejíž dopravní síť je ve velmi dobrém stavu.V ostatních zemích je dopravní síť zaměřena především na propojení měst s místem těžby ve vnitrozemí.Velkým problémem především železničního spojení je jeho nesouvislost způsobená různou rozchodností kolejí a velice řídká železniční síť, která zabírá pouze 6% z celosvětové sítě. Zcela pak chybí silniční transkontinentální spojení. Je to pravděpodobně způsobeno používáním tradičního druhu dopravy jako jsou tažná zvířata či nosiči.
Další z nedostatků se nachází ve struktuře vlastnictví. Ekonomika afrických zemí je dosud zatížena neefektivním státním sektorem a rozsáhlými státními zásahy. Jen pětina státních podniků byla privatizována. V mnoha případech zůstávají tyto podniky obětí parazitní byrokracie a korupce. Světová banka propočítala, že ekonomický růst je omezen na země s velmi malými zásahy do ekonomiky, a naopak hospodářství zemí se silnou státní intervencí upadá.
V mnoha afrických zemích je míra domácích úspor nízká a činí kolem 10 % HDP ve srovnání s více než 20 % v některých jiných rozvojových oblastech. Výsledkem je, že finanční prostředky z místních zdrojů jsou schopny pokrýt pouze 1/4 potřeb investičního kapitálu.
Dalším problémem „černého kontinentu“ je nedostatek zahraničních investic. Existuje souvislost mezi nedostatkem zahraničních zdrojů a velkým dluhovým břemenem Afriky, neboť vysoké zadlužení je synonymem pro „špatné dlužníky“ a odrazuje zahraniční soukromé investory. Podle World Investment Report 2004 – The Shift Towards Services sice přímé zahraniční investice v Africe roku 2003 vzrostly na 15 biliónů USD, ale svého vrcholu z roku 2001 nedosáhly (tehdy činily 20 biliónů USD). 36 zemí Afriky zaznamenalo růst, 17 pokles a investovalo se především do přírodních zdrojů. Skupina nejméně rozvinutých zemí růst přímých zahraničních investic nezaznamenala. (RZ zaznamenaly oproti roku 2002 celkový pokles přímých zahr. investic o 25%.)
Otázku hospodářských problémů afrického kontinentu se snaží řešit nejrůznější mezinárodní organizace a snahu vyvíjí také samotný africký kontinent, a to především vytvářením integračních regionálních seskupení a zvláštních hospodářských zón, ve kterých jsou poskytovány různé daňové či celní úlevy. Tyto zóny mají umožnit přísun zahraničního kapitálu, zabezpečit tranzit zboží, samozřejmě zajistit nové technologie a výrobní projekty a zároveň zvýšit vzdělanost a úroveň příjmu státního rozpočtu. Přes všechny snahy však zájem investorů klesá (viz výše).

Poznámka

Práce je skvěle zpraocvané a má všechny formální náležitosti.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5761
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse