Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Rules for a healthy way of life, diseases

Rules for a healthy way of life, diseases


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce je zaměřena maturitní otázku, která obsahuje několik pravidel pro udržení zdraví a také stručný popis několika běžných i zatím neléčitelných onemocnění.

Obsah

1.
Intro
2.
Rules for a healthy way of life
3.
Common diseases
4.
Incurable diseases

Úryvek

"Intro:
 Health is one of important thinks in our lives. Health is the state of being well and free from illness and it relates not only to a body but also to a mind.
 Good health gives us chance to find well-paid job to earn money and enjoy true life full of hobbies and experience.
 Good health isn’t a matter of course; we must take care of it. Initiating a healthy lifestyle (including dietary habits) plays an important role to reduce the risk for the development of the so-called diseases of lifestyle such as heart diseases, diabetes, obesity and cancer, amongst others.
 Our bodies are very complicated, and while usually everything is fine, sometimes things can go wrong. If something is wrong on the inside of our body, it may involve one of your organs. The big organs are your heart and lungs. But the stomach, small and large intestines, kidneys, bladder and liver all play an important role in keeping our body functioning. It's important to treat these organs carefully, because they are the only ones we get."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x577511c5962d1.zip (305 kB)
Nezabalený formát:
Rules_for_a_healthy_way_of_life__diseases.pdf (316 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse