Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Rušení nočního klidu

Rušení nočního klidu

Kategorie: Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o., Praha 11

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá problematikou rušení nočního klidu jako přestupku veřejného pořádku. Hlavním cílem je seznámení s ochranou veřejného pořádku v České a Slovenské republice, jejími vykonavateli a jejich pravomocemi, a to jak v teorii, tak v praxi. Komparace české a slovenské problematiky rušení klidu a ochrany veřejného pořádku probíhá především na úrovni legislativní. Dílčí cíle sledují vývoj ochrany nočního klidu, především v oblasti judikatury Ústavního soudu v Brně.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rušení nočního klidu dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
2.1.
Historie rušení nočního klidu, vývoj a vznik samosprávy a jejích právních předpisů
3.
Působnost obcí
4.
Judikatura
4.1.
Nález Ústavního soudu ze dne 02. 04. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 31/95 a nálezy navazující
4.2.
Nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 4/00 a nálezy navazující
4.3.
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06 a nálezy navazující
4.4.
Nález Ústavního soudu ze dne 02. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 28/09
5.
Složky zabývající se ochranou místního veřejného pořádku v ČR
5.1.
Městská policie
5.1.1.
Činnost městské policie
5.1.2.
Pravomoc městské policie v udělování sankcí při rušení nočního klidu
5.2.
Policie ČR
5.2.1.
Pravomoc Policie ČR v udělování sankcí při rušení nočního klidu
5.3.
Hygienická správa
5.3.1.
Krajské hygienické stanice
6.
Složky zabývající se ochranou místního veřejného pořádku v SR
6.1.
Městská policie SR
6.1.1.
Činnost městské policie
6.1.2.
Pravomoc městské policie SR v udělování sankcí při rušení nočního klidu
6.2.
Policejní sbor Slovenské republiky
6.2.1.
Pravomoc Policie SR v udělování sankcí při rušení nočního klidu
6.3.
Hygienická správa SR
7.
Závěr

Úryvek

"1. Rušení nočního klidu dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Rušení nočního klidu se podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů řadí mezi tzv. přestupky veřejného pořádku. Zákon vymezuje tyto přestupky jako neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, porušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení, znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení či zanedbáni povinnosti úklidu veřejného prostranství, úmyslné zničení, poškození, znečištění nebo neoprávněně odstranění, zaměnění, pozměnění, zakrytí nebo přemístění turistické značky nebo jiného orientačního označení, porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice, zakrytí obličeje způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci návštěvníka před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení, poškození nebo neoprávněně zabrání veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení či neoprávněně založení skládky nebo odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa.
Za každý z těchto přestupků veřejného pořádku může být uložena pokuta do maximální výše 50 000Kč, v některých případech dokonce zákaz pobytu. Na rušení nočního klidu se vztahuje maximální výše pokuty 5000Kč.
Zákon ustanovuje, že „dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

1.1 Historie rušení nočního klidu, vývoj a vznik samosprávy a jejích právních předpisů
Noční klid není výdobytkem moderní doby. Už za vlády Jana Lucemburského existovali tzv. ponocní, kteří se mimo jiné starali i o kontrolu dodržování nočního klidu. Během letního času, tedy od 1. 3. do 31. 8., byla pracovní doba ponocných od 11 hodin do 2 hodin, během zimního času, tedy od 1. 9. do 28./29. 2., od 10 hodin do 3 hodin. O tuto pozici se mohli ucházet strážníci a vysloužilí vojáci. V současnosti zastávají obdobnou práci policisté „pochůzkáři“, funkce ponocného se objevuje již pouze jako turistická atrakce či folklórní tradice.
Ačkoliv je vymezení nočního klidu v současnosti v kompetencích zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 47, „je věcí obcí, jak a zda vůbec dobu nočního klidu vymezí. Ústavní soud toto vymezení v rámci obecní samosprávy považuje za užitečné a zvyšující právní jistotu.“ Proto je vhodné zaměřit se v rámci historie rušení nočního klidu také na vývoj a vznik samosprávy a jejích právních předpisů.
Počátky územní správy na našem území lze datovat do roku 1848. První zákon, který se touto problematikou zabýval, byl zákon č. 170/1849 ř. z., prozatímní obecní zřízení, později nahrazený zákonem č. 18/1862 ř. z., jímžto se vyměřují základní pravidla, dle nichž se mají uspořádati záležitosti obecní. Zákon byl prováděn tzv. obecními zřízeními, která umožňovala „obcím vydávat nařízení v mezích zákonů pro území své obce v oboru policejním (veřejný pořádek), pokud nebyla příslušná oblast vyhrazena jiným úřadům“."

Poznámka

Součástí práce je menší schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26501
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse